Helyi rendeletek egységes szerkezetben

Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeletei

egységes szerkezetben

használja az F3 funkció billentyűt keresésre

Lezárva: 2017. április 01. napján

 

Rendelet száma

 

Rendelet tárgya

 

Letölthető dokumentum

1/1991. (II. 05.)

 

 

 

 

a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem és a Karitatív tevékenységért díj, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj alapításáról és adományozásáról

 

26/1991. (VII. 9.)

 

 

a Kántor Sándor Díj alapításáról és adományozásáról

19/1993. (V. 12.)

 

településünk, környezetünk védelméről

27/1993. (VIII. 25)

 

Az első lakáshoz jutók támogatásáról

24/1994. (V. 25.)

 

 

 

a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

31/1994. (IX. 28.)

 

 

Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól

6/1996.(II. 28.)

 

 

 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

20/1996. (V. 29.)

 

a „Nagykunságért” díj alapításáról

10/1997. (III. 26.)

 

 

Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról

5/1999.(II. 24.)

 

 

 

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról

20/1999. (XI. 24.)

 

 

a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről

18/2001.(VII. 4.)

 

a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

32/2001. (X. 3.)

 

 

Karcag Város nevéről, címeréről, zászlajáról és ezek használatáról

36/2001. (X. 26.)

 

 

Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról

19/2002.(X. 11.)

 

 

a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról

15/2005. (IV. 16.)

 

 

 

a Karcag város és Berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről

26/2005. (X.5.)

 

 

az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről

23/2007. (VI. 01.)

 

az önkormányzat közművelődési feladatairól

27/2007. (IX. 14.)

 

 

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

33/2008. (XII. 19.)

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

4/2009. (II. 27.)

 

 

a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól

5/2009. (II. 27.)

 

a Településrendezési kötelezésekről

7/2009. (III. 20.)

 

 

Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről

17/2009.(V. 29.)

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

19/2011. (VII. 29.)

 

 

a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn és – helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól

21/2011. (IX. 30.)

 

 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

35/2011. (XII. 22.)

 

A tanyagondnoki szolgálatról

23/2012. (X. 16.)

 

 

Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

1/2013. (I. 31.)

Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

 

10/2013. (IV. 26.)

 

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

11/2013. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról

14/2013. (V. 31.) Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról

21/2013. (VI. 28.)

 

 

Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

23/2013. (VI. 28.)

 

 

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról

32/2013. (XII. 20.)

a Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról

33/2013. (XII. 20.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

3/2014. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

5/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról

12/2014. (X.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

14/2014. (XI.28.) a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

16/2014. (XII.19.) a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról

5/2015. (II.13.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

7/2015. (II.27.) A települési támogatások rendszeréről

11/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

12/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

14/2015. (V.01.) Az idegenforgalmi adóról

15/2015. (V.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

16/2015. (V.29.)

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról

21/2015. (XI.27.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

23/2015. (XI.27.) a követelésekről való lemondás eseteiről

24/2015. (XI.27.) a közterület eltérő használatának rendjéről

25/2015. (XII.18) a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

1/2016. (II.16.) a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

6/2016. (IV.29.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2016. (IV.29.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

8/2016. (IV.29.)  a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról

9/2016. (IV.29.)  az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

15/2016. (VI.24.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről

18/2016. (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról
19/2016 (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a Karcag Város Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásáról
23/2016. (XII.16.)  Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
1/2017. (I.26.) Karcag Városi Önkormányzat 2017. költségvetése

3/2017.(II.24.)

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról