Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

Karcagi "Erőforrás" Kft.
Karcagi Ipari Park Kft.
Karcag Városi Önkormányzat
KVG KFT
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.
Karcag Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

 

2013.                  
Sorszám Szerződés- kötés dátuma Szerződés kötő felek neve Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződés értéke (Bruttó, Ft) Szerződés időtartama/ lejárat ideje
1. 2013.01.11 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Gemcon Economic Modelling and Consulting Kft. 1107 Budapest, Bihari u. 5/C. V. em. 16. Megbízási szerződés KEOP-2012-4. 10.0/C pályázati kiírásra benyújtott - a biogáz hasznosítási projekt európai uniós támogatását célzó -  pályázathoz Megvalósíthatósági tanulmány készítése 6 731 000 2013.02.20

 

2015.                  
Sorszám Szerződés- kötés dátuma Szerződés kötő felek neve Szerződés megnev. Szerződés tárgya Szerződés értéke (Bruttó, Ft) Szerződés időtartama/ lejárat ideje
1. 2015.04.27 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. HAJDU-ALU Építőipari és Fémszerkezet- gyártó Zrt. 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 14. Kivitezési szerződés "A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen utcai tag- intézményének felújítása és korszerűsítése ÉAOP-4.1.1/A -11-2012-0005" azonosító- számú projekt keretében a meglévő óvodaépület bővítése és korszerűsítése építési kivitelezési munkái 133 899 700 2015.12.31
2. 2015.05.08 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. NEWERGIES Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2315 Szigethalom, Gárdonyi Géza utca 75/A. Vállalkozási szerződés

KEOP-2014-4. 10.0/N Fotovoltanikus rendszerek kialakítása című pályázat keretében napelemes rendszer telepítése Karcag, Kossuth tér 1. és Kálvin u. 6. sz. alatt

45 349 160 2015.08.28
  2015.07.13 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. OMP AUTÓHÁZ KFT. 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. Adásvételi szerződés Peugeot Boxer Combi gépjármű beszerzése 9 615 040 -

 

2016.                  
Sorszám Szerződés- kötés dátuma Szerződés kötő felek neve Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Szerződés értéke (Bruttó, Ft) Szerződés időtartama /lejárat ideje
1. 2016.03.30 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. NÉPSZER Nagykunsági Építő és Szerelő Kft. 5300 Karcag, Szivárvány út 4. Vállalkozási szerződés Karcag, Rákóczi u. 3. sz. alatti épületben "Civil Központ" kialakítása 12 000 000 2016.04.30
2. 2016.03.29 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Active Solution Kft. 2030 Érd, Fényező utca 130. Megbízási szerződés TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésf-ejlesztés" pályázat keretében a pályázat összeállítása és a hozzá kapcsolódó Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése 7 620 000 határozott idő a pályázati ütemezésnek megfelelően
3. 2016.04.01 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. LAMAR Építész Iroda Kft. 5321 Kunmadaras, Külső 11. 862/11 hrsz. Tervezési szerződés Madarász Imre Egyesített Óvoda Zöldfa utcai tagintézményének TOP-1.4.1-15 pályázat keretében történő felújításának megvalósításához kapcsolódó pályázati tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése 7 460 000 határozott idő a pályázati ütemezésnek megfelelően 
4. 2016.04.08 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. KELETKÖZ Ügynökség Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 36. Megbízási szerződés TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítása" pályázat keretében a pályázathoz szükséges projekt előkészítési feladatok ellátása 7 050 000 határozott idő a pályázati ütemezésnek megfelelően
5. 2016.04.09 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. KELETKÖZ Ügynökség Kft. 4201 Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 36. Megbízási szerződés TOP-1.2.1-15 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus-fejlesztés" pályázat keretében a pályázathoz szükséges projekt előkészítési feladatok ellátása 10 000 000 határozott idő a pályázati ütemezésnek megfelelően
6. 2016.05.05 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. NÉPSZER Nagykunsági Építő és Szerelő Kft. 5300 Karcag, Szivárvány út 4. Vállalkozási szerződés

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ Karcag, Kossuth tér 14. sz. alatti épületben történő kialakításának külső és belső kivitelezési

munkái

18 755 368 2016.10.31
7. 2016.06.14 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. NÉPSZER Nagykunsági Építő és Szerelő Kft. 5301 Karcag, Szivárvány út 4. Kivitelezési szerződés Karcag, Horváth F. u. 1. sz alatti Idősek Otthonában mozgássérült felvonó építésének kivitelezési munkái 17 834 646 2016.09.15
8. 2016.06.16 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. NÉPSZER Nagykunsági Építő és Szerelő Kft. 5300 Karcag, Szivárvány út 4. Vállalkozási szerződés Karcag, Táncsics krt. 17. sz. alatti óvoda felújítási munkáinak kivitelezése 29 495 114 2016.08.15
9. 2016.07.14 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 530 Karcag, Fürdő u. 3. Vállalkozási szerződés Karcag Város belterületén lévő lakossági közterületi szennyvíz-bekötővezetékek kivitelezése (19 db) 3 153 216 2016.08.15
10. 2016.09.12 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 530 Karcag, Fürdő u. 3. Vállalkozási szerződés Karcag Város belterületén lévő lakossági közterületi szennyvíz-bekötővezetékek kivitelezése (14 db) és egyéb vízi létesítményeken végzett javítási és felújítási munkák 12 971 026 2016.10.30
11. 2016.11.07 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 531 Karcag, Fürdő u. 3. Vállalkozási szerződés Karcag Város belterületén lévő lakossági közterületi szennyvíz-bekötővezetékek kivitelezése (10 db) 1 634 278 2017.05.30
12. 2016.08.01 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. 531 Karcag, Fürdő u. 3. Kivitelezési szerződés "Karcag, Idősek Otthona K-127 termálkút 72 C* -os vizére alapozott hőellátási rendszerének javítása forrásoldali beavatkozásokkal" kivitelezási munkálatainak elvégzése 20 600 000 2017.06.30
13. 2016.07.07 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Horváth és Társa kft. 5300 Karcag, Madarasi út 31. Tervezési szerződés TOP-3.2.1-15 pályázatttal kapcsolatos pályázati és engedélyes kiviteli tervek elkészítése (Karcag, Dózsa György út 5-7. és Kosstuh tér 1. sz. alatti épületek épületenergetikai fejlesztése) 9 170 670 2016.07.25.,         illetve a pályázati ütemezésnek megfelelően
14. 2016.09.19 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2/D. Együtt-működési megállapodás Karcag, Szentannai u. 18. sz. alatti ingatlanon futballpálya kialakítása 27 168 534 határozott idő, a futballpálya üzembe helyezésétől számított 15 év
15. 2016.08.18 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Magyar Kézilabda Szövetség, Karcagi Sport Egyesület 1087 Budapest, könyves Kálmán krt. 76.,    5300 Karcag, József A. u. 1. Megállapodás Országos Tornaterem Felújítási Program keretében Karcag, Dráva u. 1. sz. alatti (Kiskulcsosi) Tornaterem felújítási munkái 8 267 672 2018.08.31
16. 2016.09.01 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. TERRA CENTER Kft. 4002 Debrecen, Fancsika 128. Adásvételi szerződés Szelektív hulladék előkezelő és utóválpgató technológiai gépsor beszerzése 22 809 200 2016.12.31
17. 2016.06.01 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Karcagi Erőforrás Kft. 5300 Karcag, Kossuth tér 14. Üzemeltetési szerződés Volt Laktanya ingatlan, Karcag, Baross u. 44., Szélmalmi Fogadóház, Rónai malom, Dózsa Gy. út 29., Varró u. 1., Dózsa Gy. u. 4., Városudvar 2., és Adí E. u. 2. sz. alatti ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátása 19 050 000 2019.12.31
18. 2003.01.28 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt. 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. Ellátási szerződés Az Önkormányzat területén közvilágítási feladatok ellátása (3.302 db közvilágítási lámpatest) 4.032,- Ft+áfa lámpatest üzemeltelési és karbantartási díj, + teljesítmény határozatlan
19. 2016.08.08 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. Megbízási szerződés TOP-5.1.2-15 pályázattal kapcsolatos Megvalósíthatósági taulmány készítése - "Helyi foglalkoztatási együttműködések" 9 906 000 határozott idő, a pályázat ütemezésének megfelelően
20. 2016.06.23 Karcag Városi Önkormányzat  5300 Karcag, Kossuth tér 1. ABACUS-AUDIT Kft. 1071 Budapest, Dózsa György út 66. 3. em. 19. Vállalkozási szerződés TOP-7.1.1-16 pályázattal kapcsolatos Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítése 9 969 500 határozott idő, a pályázat ütemezésének megfelelően