Logo

Pályázatról


Megvalósítandó cél rövid összefoglalója

Karcag Városi Önkormányzat az elmúlt évtizedekben arra törekedett, hogy a határon túli magyar anyanyelvű testvér településekkel kiemelkedően törődjön. Látogatásai és a meghívások során a közös programokkal segítse nyelvünk megőrzését, magyarságtudatunk erősítését. Az erdélyi Székelykeresztúr a vajdasági Bácskossuthfalva és a felvidéki Szepsi a polgárai rendszeres résztvevői Karcag kiemelkedő városi eseményeinek.Ebben az évben is vendégül láttuk testvértelepüléseinket tíz tizenkét főt a XX. Birkafőző Fesztiválon.

Összefoglaló leírás

A Karcag Városi Önkormányzat 1990. évi megalakulását követően elfogadta a város fejlesztésére vonatkozó prioritási sorrendet, amelynek részét képezte a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ezen belül a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése és bővítése. A települések között rendszeressé váltak a kölcsönös látogatások és tapasztalatcserék. A református gyülekezet mind a három település esetén meghatározó szerepet töltött be a kezdeti lépések elindításában. A huszonnyolc éves székelykeresztúri a huszonhárom éves Bácskossuthfalvi és az ez éveben húsz éves testvérvárosi jubileumot ünneplő Szepsi között széleskörű együttműködés alakult ki. Rendszeresen együtt ünnepeljük nemzeti ünnepeinket semmivel sem összehasonlítható érzés a határon túli barátaink március 15-ei ünnepségén a részt venni. Számukra felejthetetlen élmény a Nagykunsági Kulturális Napok keretében az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön való részvétel. Több évtizedes testvérvárosi kapcsolatok ápolását mindig kiemelt figyelemmel kíséri a város lakossága, hisz az elmúlt évek során szinte minden családnak van személyes ismerőse egy-egy külhoni településen. A jelen meghívás a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő Hungarikum karcagi birkapörkölt elkészítésének a megismertetése, megkóstoltatása mind több érdeklődővel. Egy napos program keretében az elmúlt év nagy kulturális és sport beruházásainak a megtekintése és a kapcsolódó színes eseményeken való részvétel pl: a lombkorona tanösvény érdekességeinek a bemutatása is a program része. Esti rendezvényként nem maradhat el a karcagi barátokkal a közös vacsora és az azt követő hangulatos beszélgetés. Vasárnap ízelítő az Akácliget Gyógy- és Strandfürdő gyógyászati szolgáltatásaiból. Cél, hogy minél több helyi érdeklődő magánszemély és civil szervezet képviselője bekapcsolódjon a közös programokba, amelynek eredményeként a továbbra is a személyes kapcsolatokon keresztül őrizzük a barátságokat.