Karcagi Járási Hivatal Állapot: 2017.01.
Hivatali mobiltelefonszám
5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Kecskés Anita titkárság - telefon +3659795137 2300 karcag.jarasihivatal@jasz.gov.hu   
titkárság - fax +3659795160 2399  
Hodos Julianna hivatalvezető +3659795138 2301 hodos.julianna@jasz.gov.hu 30/985-3782
Lévai Olga hivatalvezető-helyettes +3659795139 2302 levai.olga@jasz.gov.hu 70/643-6367, 30/449-4687
Tótkomlósi Bence István gépjárművezető +3659795137 2300 totkomlosi.bence@jasz.gov.hu  70/399-0791
Agócsné Tüdős Edit ügykezelő (postázás, iktatás) +3659795140 2303 agocsne.edit@jasz.gov.hu  
Egyed Zsolt informatikus +3659795159 2322 egyed.zsolt@jasz.gov.hu  
Horváth Gabriella Roma referens (Kunmadaras) +3659795156 2319  -  gabeeszkaa@gmail.com 
Helyi Védelmi Bizottság   +3659795157 2320  -   
Hatósági Osztály  
 
5300 Karcag, Kossuth tér 1.  
Nagyné Branstädter Edit Karcag - szociális igazgatás +3659795141 2304 nagyne.branstadter.edit@jasz.gov.hu 70/642-4814
Donkó Szilvia Karcag - szociális igazgatás +3659795144 2307 donko.szilvia@jasz.gov.hu  
Gorzsásné Iványi Anikó Karcag - szociális igazgatás +3659795145 2308 gorzsasne.aniko@jasz.gov.hu  
Farkasné Szabó Krisztina Karcag - szociális igazgatás +3659795155 2318 farkasne.krisztina@jasz.gov.hu korina20150224@gmail.com 
Csányi Zsófia Karcag - szociális igazgatás +3659795146 2309 vagone.zsofia@jasz.gov.hu csanyizsofi@gmail.com
Vas Marianna Karcag - szociális igazgatás 3659795142 2305 vas.marianna@jasz.gov.hu  
Farkas Ágnes (folyamatban)  Karcag - szabálysértés +3659795148 2311    
Bihari-Angyal Zsuzsanna Karcag - szabálysértés +3659795153 2316 angyal.zsuzsanna@jasz.gov.hu  
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  
Barta Csilla (háttér) Kisújszállás - szociális igazgatás +3659795162 2324 barta.csilla@jasz.gov.hu bartacsilla8@gmail.com 
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.  
Frigyik Szilvia Adrienn Kunmadaras - szociális igazgatás +3659795165 2327 frigyik.szilvia@jasz.gov.hu  
5331 Kenderes, Szent István u. 56.  
Mikes Ferencné Kenderes - szociális igazgatás +3659795167 2329 mikes.ferencne@jasz.gov.hu  
Kormányablak Osztály  
 
5300 Karcag, Kossuth tér 1.  
Dr. Bihari Gitta osztályvezető 59/795-158 2321 bihari.gitta@jasz.gov.hu  
Dr. Kovács László Iván ügyintéző Karcag 59/795-236   kovacs.laszlo2@jasz.gov.hu  
Méhes Szabina ügyintéző Karcag 59/795-236   mehes.szabina@jasz.gov.hu  
Lajtos Lajosné ügyintéző Karcag 59/795-220   lajtos.lajosne@jasz.gov.hu  
Tóth-Kása Zsuzsanna ügyintéző Karcag 59/795-236   toth-kasa.zsuzsanna@jasz.gov.hu  
Bencsikné Orosz Szilvia ügyintéző Karcag 59/795-221   bencsikne.szilvia@jasz.gov.hu  
Márkus Katalin Erzsébet ügyintéző Karcag 59/795-237   mkatalin@jasz.gov.hu  
Németh Margit ügyintéző Karcag 59/795-238   nemeth.margit@jasz.gov.hu  
Fekete Gyula ügyintéző Karcag 59/795-238   fekete.gyula@jasz.gov.hu  
Vinczéné Tamasi Bernadette ügyintéző Karcag 59/795-238   vinczene.bernadette@jasz.gov.hu  
Kacsó Sándorné ügyintéző Karcag 59/795-237   kacso.sandorne@jasz.gov.hu  
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  
Véghné Cs. Kiss Erika ügyintéző Kisújszállás 59/795-235   veghne.erika@jasz.gov.hu  
Scitovszkyné Őzse Erzsébet ügyintéző Kisújszállás 59/795-222   scitovszkyne.erzsebet@jasz.gov.hu  
Szendrei Andrásné ügyintéző Kisújszállás 59/795-267   szendrei.andrasne@jasz.gov.hu  
Farkas Éva Margit ügyintéző Kisújszállás 59/795-223   farkas.eva1@jasz.gov.hu  
Máténé Kiss Edit ügyintéző Kisújszállás 59/795-223   matene.edit@jasz.gov.hu  
Szendrei Tiborné ügyintéző Kisújszállás 59/795-223   nemeth.margit@jaras.jnszmkh.hu   
Gyámügyi Osztály  
 
5300 Karcag, Kossuth tér 1.  
Kissné Szendrei Judit osztályvezető 06-59/795-150 2313 karcagjh.gyam@jasz.gov.hu 70/643-6374
Ficzeréné Varga Ilona ügyintéző Karcag 06-59/795-149 2312 ficzerene.ilona@jasz.gov.hu   
Tóth Mariann Ágnes ügyintéző Karcag 06-59/795-151 2314 toth.mariann@jasz.gov.hu   
Kovács Mónika ügyintéző Karcag 06-59/795-143 2306 kovacs.monika2@jasz.gov.hu  
Oszlánczi Sándor Ottó ügyintéző Karcag 06-59/795-154 2317 oszlanczi.sandor@jasz.gov.hu  
5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.  
Oláh Erika ügyintéző Kisújszállás 06-59/795-163 2325 olah.erika@jasz.gov.hu    
Balázsiné Giricz Andrea Erika ügyintéző Kisújszállás 06-59/795-161 2323 balazsine.andrea@jasz.gov.hu   
5331 Kenderes, Szent István u. 56.  
Vincze Rita ügyintéző Kenderes 06-59/795-166 2328 vincze.rita@jasz.gov.hu  
5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.  
Kéri Emese Anikó ügyintéző Kunmadaras 06-59/795-164 2326 keri.emese@jasz.gov.hu  
Foglalkoztatási Osztály  
 
5300 Karcag, Madarasi u. 27.  
Domokos Gyula osztályvezető 59/795-176 2362 domokos.gyula@jasz.gov.hu 20/317-1900
Fax 59/795-186 2372    
Információs pult 59/795-168 2354    
Eszenyi Éva hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-169 2355 eszenyi.eva@jasz.gov.hu  
Fekete Ágnes hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-170 2356 fekete.agnes@jasz.gov.hu  
Gál Imréné aktív eszköz szakügyintéző 59/795-179 2365 gal.imrene@jasz.gov.hu  
Juhászné Zagyva Ágnes közfoglalkoztatási szakügyintéző 59/795-180 2366 juhaszne.agnes@jasz.gov.hu  
Kerekes Sándorné közfoglalkoztatási szakügyintéző 59/795-184 2370 kerekes.sandorne@jasz.gov.hu  
Kutrás-Kocsis Viktória hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-174 2360 kocsis.viktoria@jasz.gov.hu  
Kozma Ágnes hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-170 2356 kozma.agnes@jasz.gov.hu  
Laczkoné Bartha Katalin aktív eszköz szakügyintéző 59/795-174 2360 laczkone.katalin@jasz.gov.hu  
Major Vera hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-172 2358 major.vera@jasz.gov.hu  
Molnár Ferenc foglalkoztatási szakügyintéző 59/795-173 2359 molnar.ferenc@jasz.gov.hu  
Somogyvári Kónya Zsuzsanna foglalkoztatási szakügyintéző 59/795-187 2373 somogyvari-konya.zsuzsanna@jasz.gov.hu  
Nagy Katalin aktív eszköz szakügyintéző 59/795-181 2367 nagy.katalin@jasz.gov.hu  
Tüdős Magdolna hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-169 2355 tudos.magdolna@jasz.gov.hu  
Vinisné Erdei Tünde hatósági - ellátási szakügyintéző 59/795-174 2360 vinisne.tunde@jasz.gov.hu  
Földhivatali Osztály  
 
5300 Karcag, Ady E. u. 4.  
Huszárné Hajdu Mária osztályvezető 59/795-252 2330 karcag@takarnet.hu
huszarne.maria@jasz.gov.hu
karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu
70/643-6375
Karsai Zsuzsanna,                     Szabó Ferenc ügyintéző-ügyfélfogadó 59/795-240 2331 karsai.zsuzsanna@jasz.gov.hu  szabo.ferenc1@jasz.gov.hu  
Boldogh István, Vinis Béla
Boros Károly, Rácz Kálmán 
gazdász;
földmérő
59/795-242 2333 karcag_foldmeres@takarnet.hu
boldogh.istvan@jasz.gov.hu vinis.bela@jasz.gov.hu
boros.karoly@jasz.gov.hu racz.kalman@jasz.gov.hu
 
Kóródi Éva,                                            Kolostyák Ibolya Éva ügyintéző-iktató 59/795-250 2334 korodi.eva@jasz.gov.hu kolostyak.ibolya@jasz.gov.hu  
Monzéger Károlyné,
dr. Szilágyi Erika
ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 59/795-251 2335 monzeger.karolyne@jasz.gov.hu
szilagyi.erika@jasz.gov.hu
 
Imre Piroska,
Székelyné Simon Mária
ingatlan-nyilvántartási ügyintéző 59/795-253 2336 imre.piroska@jasz.gov.hu
szekelyne.maria@jasz.gov.hu
 
Kovácsné Csávás Mária
ügyintéző-hatósági jóváhagyás 59/795-254 2337 kovacsne.maria1@jasz.gov.hu  
Orvos-Nagyné Ökrös Katalin,
Líbor Sándorné
földhasználati nyilvántartási ügyintéző 59/795-255 2338 orvos-nagyne.katalin@jasz.gov.hu
libor.sandorne@jasz.gov.hu
 
Építésügyi Osztály  
 
5300 Karcag, Ady E. u. 4.  
Monori Sándor osztályvezető 59/795-261 2339 monori.sandor@jasz.gov.hu 70/902-5184, 20/353-5113
Varga Nikoletta építésügyi ügyintéző 59/795-259 2340 varga.nikoletta@jasz.gov.hu  
Fridrik Szilárd építésügyi szakügyintéző 59/795-260 2342 fridrik.szilard@jasz.gov.hu  
Baloghné Kacsó Ágnes ügykezelő 59/795-262 2341 baloghne.agnes2@jasz.gov.hu  
Népegészségügyi Osztály  
 
5300 Karcag, Ady E. u. 4.  
Dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos, osztályvezető 59/795-245 2343 borsos.aniko@jasz.gov.hu 30/205-1108
B. Kovács Lászlóné közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/795-256 2344 b.kovacs.laszlone@jasz.gov.hu  
Borsós-Batki Katalin közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi igazgatási szakügyintéző 59/795-248 2345 borsos-batki.katalin@jasz.gov.hu  
Borics Eszter járványügyi ügyintéző 59/795-247 2346 borics.eszter@jasz.gov.hu  
Kovácsné Kacsó Emília igazgatási ügyintéző 59/795-246 2347 kovacsne.emilia@jasz.gov.hu  
Kiss Zsolt Zoltán közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/795-258 2348 kiss.zsolt@jasz.gov.hu  
Nagy Ibolya CSVSZ szakügyintéző 59/795-239 2349 nagy.ibolya@jasz.gov.hu  
Nagyné Lajtos Margit közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/795-248  2345 nagyne.lajtos.margit@jasz.gov.hu   
Szilágyi Péter közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi igazgatási szakügyintéző 59/795-249 2350 szilagyi.peter@jasz.gov.hu  
Zsoldos István közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/795-257 2351 zsoldos.istvan@jasz.gov.hu  
5300 Tiszafred, Kossuth tér 1.  
Dr. Borsos Anikó járási tiszti főorvos, osztályvezető 59/511-202, 59/511-203   borsos.aniko@jasz.gov.hu  
Halmai Éva közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/511-202, 59/511-203   halmai.eva@jasz.gov.hu  
Kiss Ildikó járási vezető ápoló-egészségnevelő-fejlesztő szakügyintéző 59/511-202, 59/511-203   kiss.ildiko@jasz.gov.hu  
Pénzes-Hüse Dóra közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző 59/511-202, 59/511-203   penzes-huse.dora@jasz.gov.hu  
Tóthné Kálmán Erzsébet járási vezető védőnő 59/511-202, 59/511-203   tothne.erzsebet@jasz.gov.hu  
Vargáné Korcsik Edit igazgatási ügyintéző 59/511-202, 59/511-203   vargane.edit@jasz.gov.hu  
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
5300 Karcag, Ady E. u. 4.  
Dr. Kovács Tibor osztályvezető 59/795-243 2352 kovacs.tibor5@jasz.gov.hu  30/441-3150
Miklovicz Erika igazgatási ügyintéző 59/795-244 2353 miklovicz.Erika@jasz.gov.hu 30/983-5428
dr. Győri Dorottya hatósági állatorvos 30/441-3683   gyori.dorottya@jasz.gov.hu 30/441-3683
Pápai Imre állategészségügyi szaksegéd 70/327-4455   dozsa.attila@jasz.gov.hu  
Dózsa Attila állategészségügyi szaksegéd 30/903-8495   papai.imre@jasz.gov.hu  
Dr. Dániel Mihály  hatósági állatorvos 59/795-244   daniel.mihaly@jasz.gov.hu 30/205-3260
Dr. Domán György  hatósági állatorvos 59/795-244   doman.gyorgy@jasz.gov.hu 30/434-5950
Dr. Koska Gábor hatósági állatorvos 59/795-244   koska.gabor@jasz.gov.hu 30/983-5424
Dr. Vörös János hatósági állatorvos 59/795-244   voros.janos@jasz.gov.hu 30/434-8456
Dr. Laky Zsolt hatósági állatorvos 59/795-244   laky.zsolt@jasz.gov.hu 30/434-1683
Dr. Gyöngy Ferenc hatósági állatorvos 59/795-244   gyongy.ferenc@jasz.gov.hu 30/440-3576