Helyi rendeletek egységes szerkezetben

Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeletei

egységes szerkezetben

használja az F3 funkció billentyűt keresésre

Lezárva: 2019. október 1. napján

 

Rendelet száma

 

Rendelet tárgya

 

Letölthető dokumentum

1/1991. (II. 05.)

 

 

 

 

a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem és a Karitatív tevékenységért díj, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj alapításáról és adományozásáról

 

26/1991. (VII. 9.)

 

 

a Kántor Sándor Díj alapításáról és adományozásáról

27/1993. (VIII. 25)

 

Az első lakáshoz jutók támogatásáról

24/1994. (V. 25.)

 

 

 

a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

20/1996. (V. 29.)

 

a „Nagykunságért” díj alapításáról

5/1999.(II. 24.)

 

 

 

a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról

18/2001.(VII. 4.)

 

a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról

32/2001. (X. 3.)

 

 

Karcag Város nevéről, címeréről, zászlajáról és ezek használatáról

36/2001. (X. 26.)

 

 

Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról

19/2002.(X. 11.)

 

 

a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról

15/2005. (IV. 16.)

 

 

 

a Karcag város és Berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről

23/2007. (VI. 01.)

 

az önkormányzat közművelődési feladatairól

4/2009. (II. 27.)

 

 

a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól

5/2009. (II. 27.)

 

a Településrendezési kötelezésekről

7/2009. (III. 20.)

 

 

Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről

17/2009.(V. 29.)

a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

21/2011. (IX. 30.)

 

 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

35/2011. (XII. 22.)

 

A tanyagondnoki szolgálatról

23/2012. (X. 16.)

 

 

Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

1/2013. (I. 31.)

Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

 

10/2013. (IV. 26.)

 

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

11/2013. (IV. 26.)

Karcag Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról

14/2013. (V. 31.) Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról

23/2013. (VI. 28.)

 

 

a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról

32/2013. (XII. 20.)

a Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról

33/2013. (XII. 20.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

3/2014. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

5/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról

12/2014. (X.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

14/2014. (XI.28.) a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

5/2015. (II.13.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

7/2015. (II.27.) A települési támogatások rendszeréről

11/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

12/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

14/2015. (V.01.) Az idegenforgalmi adóról

15/2015. (V.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

21/2015. (XI.27.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

23/2015. (XI.27.) a követelésekről való lemondás eseteiről

1/2016. (II.16.) a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

6/2016. (IV.29.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

7/2016. (IV.29.)  a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

8/2016. (IV.29.)  a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról

9/2016. (IV.29.)  az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

15/2016. (VI.24.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről

18/2016. (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról
19/2016 (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a Karcag Város Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásáról
1/2017. (I.26.) Karcag Városi Önkormányzat 2017. költségvetése

3/2017.(II.24.)

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

5/2017. (V.26.) a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2017. (V.26.) Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

12/2017. (IX.28.)

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról

 

14/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
15/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának megállapításáról
16/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
18/2017. (XI.30.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról
22/2017. (XII.15.)

Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

1/2018. (I.26.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
 


2/2018. (I.26.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete
a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről

 

5/2018. (II.23.)

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól független alanyi jogon nyújtott támogatásokról

9/2018. (III.29.)  Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a  településkép védelméről szóló rendelete

11/2018. (V.25.)  Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

12/2018. (V.25.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

 

16/2018. (V.25.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
1/2019. (II.01.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2/2019. (II.01.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól
3/2019. (II.01.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról

10/2019. (IV.26.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról 

 

11/2019. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

 

12/2019. (V.31.)
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
 

 

17/2019. (VI.28.) Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Adatkezelési tájékoztatónk.