ÓVODAI BEÍRATÁS

Letölthető dokumentumok

Tájékoztató

Jelentkezési lap


ÓVODAI BEÍRATÁS

Madarász Imre Egyesített Óvoda

A beíratás időpontja: 2016. április 25-től 27-ig 800 – 1700 óráig

              A beíratás helyszíne: Karcag, Táncsics krt. 19. sz. tagóvoda

                 Gépgyár u. SZIM tagóvoda

A beiratkozás előtt a szülőknek ki kell tölteni az „Óvodai jelentkezési lapot”, mely átvehető 2016. március 24-től a Székhelyen (Táncsics krt.17), vagy a tagóvodákban illetve letölthető a www.karcag.hu- ról.

A jelentkezési lap leadásának határideje valamennyi óvodába 2016. április 18-a (hétfő),

Az Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése miatt a szülő ellen szabálysértési eljárás indul.

Az óvodai felvételi kérelmeket a Madarász Imre Egyesített Óvoda Óvodavezetője bírálja el, döntését 2016. május 20-ig hozza meg írásban, mely ellen a szülő, a kézhezvételtől számított 15 napon belül, Karcag város jegyzőjénél jogorvoslati eljárást indíthat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37.§ alapján.

 

A beíratáshoz szükséges:

-        a határidőre leadott jelentkezési lap,

-        a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája,

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ- száma

-        az érvényes, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló határozat,

-        a sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

 

Karcag, 2016. március 16.                            


 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Adatkezelési tájékoztatónk.