K i v o n a t

 

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

302/2016. (XII. 15.) "kt." sz. h a t á r o z a t

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről

 

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete –  az SZMSZ – II. fejezet 5. § (3) bekezdése alapján a 2017. évi munkatervét – a melléklet szerint – m e g á l l a p í t j a.

 

Erről értesülnek:

1.        Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakóhelyükön

2.        Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben

3.        Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben

4.        Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda, helyben

5.        Karcagi Polgármesteri Hivatal irodavezetői, Helyben

6.        Javaslatot készítők, Helyben

7.        Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, lakóhelyükön,

 

 

K.m.f.

 

Dobos László s. k.

Rózsa Sándor s. k.

polgármester

jegyző

 

 

A kivonat hiteles:

K a r c a g, 2016. december 22.

 

(: Kompanekné Sánta Mária :)

 

 


 

302/2016. (XII. 15.) "kt." sz.  határozat melléklete

 

a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2017. évi munkatervéhez

 

j a n u á r  26. (csütörtök)

 

1.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó:Dobos László polgármester

2.

Javaslat a 2017. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára

Előadó:Dobos László polgármester

3.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetre (közmeghallgatással egybekötve)

Előadó:Dobos László polgármester

4.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (2016. I-XII.)

Előadók:Dobos László polgármester

 illetékes bizottságok elnökei

5.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat és a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára

Előadó:Dobos László polgármester

6.

Javaslat Dobos László főállású polgármester cafeteria juttatására

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

7.

Javaslat Gyurcsek János főállású alpolgármester cafeteria juttatására

Előadó:Dobos László polgármester

                                   

f e b r u á r  23. (csütörtök)

 

1.

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről

Előadó: Hodos Julianna hivatalvezető

2.

Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet-tervezetre  

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

3.

Beszámoló a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Szepesi Tibor igazgató

4.

Javaslat a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár 2017. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:Szepesi Tibor igazgató

5.

Beszámoló a Györffy István Nagykun Múzeum 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Dr. Nagy Molnár Miklós igazgató

6.

Javaslat a Györffy István Nagykun Múzeum 2017. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:Dr. Nagy Molnár Miklós igazgató

7.

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi, Területfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének újraválasztásáról

Előadó:Dobos László polgármester

8.

Javaslat Dobos László főállású polgármester szabadságolási tervére

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

 

m á r c i u s  30. (csütörtök)

 

1.     

Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatás helyzetéről, kiemelten a START Munkaprogram Projekt alakulásáról

Előadó:Molnár Pál igazgató

2.     

Javaslat a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

3.     

Tájékoztató a város kül- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint a további feladatokról

Előadó:Dobos László polgármester

4.     

Tájékoztató a kül- és belterületi út- és járdajavítások szükségességéről és az elvégzendő feladatok megállapításáról

Előadó:Dobos László polgármester

5.     

Beszámoló a Madarász Imre Egyesített Óvodában folyó egészséges életmódra nevelésről, mozgásfejlesztésről

Előadó:Gulyás Ferencné intézményvezető

á p r i l i s  27. (csütörtök)

 

1.              

Beszámoló a település közrend és közbiztonsági helyzetéről

Előadó:Teleki Zoltán kapitányságvezető

2.              

Beszámoló Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó:Dobos László polgármester

3.              

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának felhasználásáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó:Dobos László polgármester

4.              

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáltató helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

5.              

Javaslat a 2016. évi ellenőrzési jelentésre

Előadó:Dobos László polgármester

6.              

Javaslat az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentésre

Előadó:Dobos László polgármester

7.              

Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona és Háziorvosi Intézmény működéséről

Előadó:Hodos Bálintné intézményvezető

8.            

Tájékoztató a Magyar Közút Nonprofit Zrt. elmúlt évi és az elkövetkező időszak várható tevékenységéről

Előadó:Vántsa Zoltán megyei igazgató

 

m á j u s  25. (csütörtök)

 

1.     

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadók:Rózsa Sándor jegyző

Kun Csilla a KTKT-SZSZK vezetője

2.     

Tájékoztató az Akácliget Fürdő szezonnyitó felkészülésről, várható feladatokról

Előadó:Andrási István ügyvezető

3.     

Javaslat a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó:Andrási István ügyvezető

4.     

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetőjének 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Andrási István ügyvezető

5.     

Beszámoló a Nagykun Víz-és Csatornamű Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Molnár Pál a FEB elnöke

6.     

Javaslat a Karcagi "Erőforrás" Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó:Andrási Zoltán ügyvezető

7.     

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. ügyvezetőjének 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Andrási Zoltán ügyvezető

8.     

Beszámoló a Karcagi "Erőforrás" Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Kovácsné Kerekes Katalin a FEB elnöke

9.     

Javaslat a KVG. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására Előadó: Lukács Tibor ügyvezető

10. 

Beszámoló a KVG. Kft. ügyvezetőjének 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Lukács Tibor ügyvezető

11. 

Beszámoló a KVG Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Karcagi-Nagy Zoltán a FEB elnöke

12. 

Javaslat a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Előadó:Balajti József ügyvezető

13. 

Beszámoló a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. ügyvezetőjének 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Balajti József ügyvezető

14. 

Beszámoló a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről

Előadó:Dr. Temesváry Tamás a FEB elnöke

 

j ú n i u s  29. (csütörtök)

 

1.

Tájékoztató a 2016. évi Karcagon nyújtott víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól

Előadó:Kálmánné Nagy Mária üzemigazgató

2.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó:Dobos László polgármester

3.

Tájékoztató a Karcagi Ipari Park Kft. 2016. évi tevékenységéről és középtávú terveiről

Előadó:Varga Nándor ügyvezető

4.

Tájékoztató a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított alapítványok, illetve közalapítványok tevékenységéről

Előadók:  Dobos László polgármester

Kuratóriumok elnökei

5.

Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona működéséről

Előadó:Csiziné Őrlős Katalin intézményvezető

6.

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Előadó:Dobos László polgármester

 

s z e p t e m b e r  28. (csütörtök)

 

1.

Beszámoló a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előadó:Dobos László polgármesterbbbbbbbb

2.

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó:Dobos László polgármester

3.

Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről

Előadó:Dobos László polgármester

4.

Tájékoztató a Karcag-Kenderes (Bánhalma) Víziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről

Előadó:Dobos László polgármester

5.

Tájékoztató az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés eddigi tapasztalatairól

Előadó:Dobos László polgármester

 

o k t ó b e r  26. (csütörtök)

 

1.

Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről

Előadó:Lévai Kálmán tű. ezredes, kirendeltség-vezető

2.

Tájékoztató a Városi Önkormányzat Városgondnoksága tevékenységéről

Előadó:Molnár Pál igazgató

3.

Tájékoztató a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ működéséről

Előadó:Kun Csilla intézményvezető

 

n o v e m b e r  30. (csütörtök)

 

1.     

Beszámoló Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I‑III. negyedévi végrehajtásáról

Előadó:Dobos László polgármester

2.     

Javaslat a 2018. évi közmunkaprogram pénzügyi és műszaki tartalmának összeállítására

Előadó:Nyester Ferenc önkormányzati műszaki tanácsadó

             Molnár Pál igazgató

3.     

Javaslat a haszonbérbe adott külterületi termőföldek 2018. évi haszonbérleti díjának mértékére.

Előadó:Dobos László polgármester

4.     

Beszámoló a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Programjának végrehajtásáról

Előadó:Dobos László polgármester

 

d e c e m b e r  14. (csütörtök)

 

1.   

Javaslat a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetre

Előadó:Dobos László polgármester

2.   

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előadó:Dobos László polgármester

3.   

Javaslat Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról szóló rendelet-tervezetre

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

4.   

Javaslat a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

5.   

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervére

Előadó:Dobos László polgármester

6.   

Javaslat a Karcag Városi Önkormányzatra vonatkozó 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

7.   

Beszámoló a Karcagi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó:Rózsa Sándor jegyző

 

2017.  évi  k ö z m e g h a l l g a t á s

 

I. félév

Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet

 

II. félév

Napirend nélkül - az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

 

 

 

 

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Adatkezelési tájékoztatónk.