Bácskossuthfalva (Ómoravica) – Szerbia

Kapcsolat kezdete: 1994
A kapcsolatfelvétel módja: önkormányzatok között
A folyamatos együttműködés területei: oktatás, kultúra, gazdaság

A karcagi és az ómoravicai református gyülekezet között a -90-es évek kezdetétől szervezett kapcsolat volt.
Történelmi forrásokból tudjuk, hogy 1786-ban a nehéz megélhetés elől számos kunsági és jászsági család keresett új hazát és megélhetést a Bácskában, így a jelenlegi Ómoravica, Pacsér, Feketics és Piros településeken élők még erős szálakkal kötődnek a Kunsághoz, a kunsági néphez. Természetes volt, hogy Karcag és Ómoravica – e rokoni szálak mentén – hivatalosan is testvérvárosi kapcsolatot létesítsen. Az együttműködési megállapodás aláírására 1994. augusztus 20-ánKarcagon a Szent István napi ünnepségsorozat keretében került sor.

1993-ban 150 ezer Ft értékben gyógyszert adományoztunk Ómoravica Helyi Közössége részére, amelyet a helyi vállalkozók és a Kátai Gábor Kórház jóvoltából sikerült kiszállíttatnunk. A szervezésbe a helyi egyházak és a Vöröskereszt városi vezetése is bekapcsolódott.

1994-ben városi összefogás eredményeként több mint egy tonna élelmiszert, valamint pénzadományt juttattunk el testvérvárosunk részére, és kiszállíttattuk a gyöngyösi KAISER KFT által felajánlott egy tonna füzetet is, amelyet az ómoravicai iskolások között osztottak szét.
A helyi oktatási intézmények pedagógiai módszertani kiadványokat, a Zeneiskola pedig kottákat biztosított testvérvárosunk pedagógusai részére.
1994. március 15-én a karcagi önkormányzat delegációja a vendéglátó Ómoravica lakosságával együtt ünnepelt, a műsort a Karcag Városi Vegyeskar hangversenye zárta.
Augusztus 20-án a Délibáb néptánc együttes viszonozta a karcagi művészeti csoport fellépését. A települések között ez évtől váltak rendszeressé a kölcsönös látogatások és tapasztalatcserék.

1996. március 15-én a Karcag Városi Vegyeskar a szabadkai és az ómoravicai ünnepségen is fellépett.
Április 26-27-én testvérvárosunk a kitelepülés 210. évfordulója alkalmából, bensőséges hangulatú, gazdag programsorozatot állított össze, amelyre meghívta a karcagi, kunmadarasi, kunhegyesi és jászkíséri és mélykúti delegációkat, helytörténeti kutatókat és művészeti csoportokat is.
A településen felállított kopjafa avatását és koszorúzását követően ünnepi műsor kezdődött, amelyen dr. Fazekas Sándor polgármester mondott köszöntőt, majd a Karcagi Puszta Koncert és Szalonzenekar adott nagysikerű hangversenyt.
A jubileumi esemény ünnepi istentisztelettel ért véget, amelyen dr. Szabó Lajos kisújszállási helytörténész tartott emlékező előadást.
Augusztusban Karcagra érkezett az ómoravicai Ifjúsági Fúvós Együttes, akik egy hetet töltöttek el a Berekfürdői Ifjúsági Táborban. Sikeres koncertet adtak a Strandfürdőben, Karcagon és Tiszafüreden is. Megismerkedtek a karcagi zenészekkel, kicserélték a szakmai tapasztalatokat, megtekintették a tájegység nevezetességeit.
A “Nagykunság múltja és jelene” című helytörténeti pályázatunk felhívását 1996-ban megküldtük testvérvárosainknak is. A vajdasági Pénovác Antal sikeres dolgozatával a III. helyezést érte el.

1997-ben az Ómoravicai Falunapokra a városi küldöttség mellett a karcagi kosárlabda csapat is meghívást kapott.
Sportolóink barátságos mérkőzésen vettek részt. A szívélyes fogadtatást augusztus 22-én viszonoztuk, hiszen a Kulturális Napok keretében megszerveztük az I. nemzetközi kosárlabda-tornát, amelyen Ómoravica kosárlabdacsapata is részt vett.

1998-ban városunk vezetői ismét meghívást kaptak az -Ómoravicai Falunapok- rendezvényeire. Az ünnepségen Sztankó Lajos, Ómoravica polgármestere az eredményes együttműködés és segítségnyújtás elismeréseként Karcag Város Önkormányzatának emlékplakettet adományozott, amelyet dr. Fazekas Sándor polgármester vett át.
1998-ban a koszovói események miatt igen nehéz helyzetbe került Ómoravica lakossága is, így az együttműködésünk csak néhány hivatalos látogatásra korlátozódott.
A VIII. Nagykunsági Kulturális Napok keretében ómoravicai vendégeink is velünk ünnepeltek, a II. nemzetközi kosárlabda-tornán testvérvárosunk kosárlabdázói is részt vettek.

2000-ben , a háború befejeződött. Nehéz helyzetben lévő testvérvárosunk részére orvosi műszereket, EKG berendezést és szívritmus kijelző és figyelő készüléket adományoztunk.

2001-ben harminc ómoravicai általános iskolás tanuló részére tábort szerveztünk Berekfürdőn, az Ifjúsági Táborban. A programok között budapesti és egri kirándulás is szerepelt. Ómoravica delegációja és kosárlabdacsapata is részt vett a Nagykunsági Kulturális Napok programjain.
2001. novemberében, a Nagykun Millenniumi Emlékmű avatóünnepségén testvérvárosaink delegációi is jelen voltak, és emlékszalagot kötöttek fel a karcagi millenniumi zászlóra.

2002-ben és 2003-ban városunkból is delegációk vettek részt a hagyományos ómoravicai ünnepségeken.
2003 tavaszán a karcagi közoktatási és egészségügyi intézmények vezetőiből és a Polgármesteri Hivatal munkatársaiból álló delegáció tagjai ómoravicai tapasztalatcsere-látogatáson vettek részt. A delegációt dr. Fazekas Sándor polgármester úr vezette.
Augusztus 16-20-a között Ómoravica 8 fős delegációja mellett a kosárlabdacsapat is részt vett a Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényein, amelyen sor került a IV. nemzetközi kosárlabda-tornára is. A karcagiak májusi látogatását októberben viszonozta a testvérvárosunk szakembereiből álló delegáció.Vendégeink megismerkedtek a karcagi oktatási intézményekkel, részt vettek a Karcagi Lovas Nap programjain és a tiszteletükre szervezett műsoros esten. Kirándulásokat is szerveztünk vendégeink részére, Szarvasra, Debrecenbe és a Mátrába látogattak el.
E találkozó keretében vették fel a kapcsolatot a Zádor Úti Általános Iskola vezetésével és döntöttek az intézmények közötti testvériskolai kapcsolat létesítéséről is.

Az elmúlt évben Ómoravica vezetősége városunk közreműködését kérte a település leromlott állagú Kultúrháza felújításához szükséges források előteremtése érdekében. Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a magyarországi pályázati lehetőségeket és tartja a kapcsolatot Ómoravica és a magyarországi alapítványok között.

Oldal tetejére