A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 2007. június 01-óta látja el a gyermekek átmeneti ellátásának, gondozásának feladatkörét.

Intézmény elérhetősége:
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona
Cím: 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.
Intézményvezető: Csíziné Örlős Katalin Edit
Telefon száma: 06/59 327- 158
E-mail: gyaomadaras@gmail.com
Alapító okirat: alapító okirat letöltése

Működési területe :
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás települései: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő, Kenderes, Kisújszállás települések közigazgatási területe, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós települések közigazgatási területe.

Alaptevékenysége :
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Férőhely száma :
12 fő

Átmeneti ellátás feladata :
A gyermekek átmeneti otthonában az a 0-18 éves családban elő gyermek, illetve fiatal helyezhető el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

  • Szociális egzisztenciális családi krízisek (nem megfelelő lakhatási körülmények, otthontalanság)
  • Érzelmi családi krízisek (életvezetési problémák, gyermek elhanyagolás, bántalmazás, családi konfliktusok)
  • A szülő átmeneti akadályozottsága a gyermeke nevelésében, gondozásában (betegség, kórházi kezelés, munkavállalás)

Ideiglenesen befogadjuk azokat a 18. életévüket be nem töltött gyermekeket, akik lakóhelyükről, szüleik házából önkényesen eltávoztak, vagy ellátás és felügyelet nélkül maradtak.
A szülőnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 14. életévét be nem töltött gyermekével beköltözhessen a gyermekek átmeneti otthonába és a gyermeke gondozását, nevelését helyben elláthassa.

Átmeneti ellátás célja :
A gyermekek átmeneti otthona, átmeneti biztonságot és ezzel együtt folyamatos munkarend szerint huszonnégy órás, teljes körű szolgáltatást nyújt azoknak a 0-18 éves gyermekeknek, illetve fiataloknak, akiknek a szülei meghatározott okok miatt ideiglenesen nem tudják saját otthonukban gondozni gyermeküket.
A gyermekek átmeneti otthona, a gyermekek számára a bentlakásuk idejére, az átmeneti gondozás keretén belül gondoskodik a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásról).

Átmeneti ellátás díja :
A gyermek, átmenti ellátásáért személyi térítési díjat kell fizetni.
A személyi térítési díj összege: napi 300-Forint / fő (2010. februári adat)

Az átmeneti gondozás igénybevételének módjai:

  • a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője keresi fel az intézményt és kéri az átmeneti ellátást a gyermek számára
  • a gyermek keresi fel az intézményt és kéri saját ellátását
  • a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével történik az ellátás igénybevétele
  • a jelzőrendszer tagjai révén történik az ellátás igénybevétele

Az átmeneti gondozás igénybevételének minden formája a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére, vagy beleegyezésével történik, így ez egy önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás, amely során a szülő illetve a törvényes képviselő feladata, felelőssége, felügyeleti joga nem csökken, nem sérül, továbbra is fenn áll.
Az átmeneti ellátást a szülő vagy a törvényes képviselő egy kézzel írt kérelem megírásával igényelheti, melyben megindokolja felvételének okát.

Átmeneti ellátás időtartama:

Az átmenti ellátás, a gondozás alapjául szolgáló okok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig vehető igénybe. Szükség esetén az elhelyezés 6 hónappal meghosszabbítható.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona jól képzett, segítőkész munkatársakkal, meghitt, családias légkörrel, otthonos hangulattal várja, minden átmenti ellátást igénylő gyermeket, akik számára egy kényelmes, életkoruknak és igényeinek megfelelő felszereltséggel ellátott otthont kívánunk biztosítani.

Oldal tetejére