Tüdőszűrő vizsgálat 2020. június 25-től – 2020. augusztus 5-ig

K Ö Z H Í R E L É S

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet Tüdőgondozó Intézete a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. NM. rendelet alapján ajánlott tüdőszűrő vizsgálatot tart a Jász-Nagykun-Szolnok Megye területén huzamos jelleggel tartózkodó 40 éves és ennél idősebb lakosok számára. A Megyei Tüdőgondozó Intézet

2020. június 25-től – 2020. augusztus 5-ig

végzi városunk lakosainak szűrővizsgálatát az alábbiak szerint:

A vizsgálat helye: Karcag, Kossuth tér 11-13.

Szűrési idő naponta:

Hétfő:                                                12:30-tól – 16:30-ig
Kedd:                                                08:30-tól – 12:30-ig
Szerda:                                              12:30-tól – 16:30-ig
Csütörtök:                                        08:30-tól – 12:30-ig
Péntek:                                              08:30-tól – 12:,00-ig

A szűrővizsgálat alól mentesülnek azok a személyek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a szűrésen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más betegség felderítésére, szűrésére is szolgál. 40 éves kor felettieknek ajánlott.

Kérem, hogy a szűrésre kötelezett a személyi igazolványával és betegkártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.
A jelenleg érvényben lévő közegészségügyi helyzetre tekintettel kérjük, hogy várakozás alkalmával a kötelező 1,5 .m-s távolságot betartani szíveskedjenek, valamint a helyiségbe lépéskor az arcmaszk használata kötelező.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik:

 • 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi beutalóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,
 • 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell (1.700,-Ft), valamint orvosi beutaló szükséges postai csekket a szűrés helyén lehet kérni, a tavalyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla kiállítása lehetséges.
 • Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben értesítést küld a Kórház. 

K a r c a g, 2020. június 10.

                                                                                                                      Rózsa Sándor s.k.

Tájékoztató az Elektronikus Fizetési Szolgáltatásról

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és elektronikus úton való teljesítése, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.

Tájékoztató

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás - Magyar Honvédség Közhírelés - Óvoda újranyitásáról FELHÍVÁS - A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének Karcagi Csoportja tagjai felé

A vírushelyzetre való tekintettel azon egyesületi tagok, akik segítségnyújtásra szorulnak és nincs a lakóhelyén hozzátartozó, akihez fordulhatna, az alábbi elérhetőségen kérheti az Önkormányzat segítségét:

Karcagi Polgármesteri Hivatal, Juhász János ügyintéző
5300 Karcag Kossuth tér 1. I.em, 25-ös iroda.
Email: juhaszkarcag@ph.karcag.hu
Tel: 06/59/500-618,
mely közvetlenül hívható munkaidőben
hétfőtől-csütörtökig 7.30-tól-16.00-ig, pénteken 7.30-tól 13.30-ig.

Az érintettek ellátásáról való gondoskodásban
(ebéd kiszállításban, élelmiszer bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban) segítséget nyújtunk!

Dobos László
Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere

Biris-Ép Trans Kft. előzetes hatásvizsálata Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket a Kormány 88/2020. (IV.5.) Korm. rendeletének 8. §-a alapján, hogy a fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig.

Rózsa Sándor
jegyző

Lakossági tájékoztató települési támogatásról

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének hatályos rendelkezései alapján az érintetteket az alábbiakról tájékoztatom:

A Rendelet alapján a rendszeres támogatásokon belül az arra jogosultaknak nyújtott lakhatási támogatás, valamint a gyógyszertámogatások lejárati ideje meghosszabbodik.

Lakhatási támogatás: akinek a jogosultsága 2020. március 31. napján fennállt, annak alakhatási támogatásra való jogosultsága új kérelem benyújtása nélkül változatlan feltételekkel 2021. március 31. napjáig meghosszabbodik.

Gyógyszertámogatás: akinek a támogatásra való jogosultsága 2020. március 31. napján fennáll, annak a gyógyszertámogatásra való jogosultsága új kérelem benyújtása nélkül változatlan feltételekkel a jogosultság lejáratától számítva újabb 1 évvel meghosszabbodik.

Rózsa Sándor
jegyző

Katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének TÁJÉKOZTATÓJA

Tisztelt Ügyfelünk!

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor.

Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosainak kérésére, egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és megrendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehetőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja.

Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.

Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Jász-Nagykun-Szolnok megyei ellátási csoport mobilszámán: +36 (30) 347 2652, illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a
1818 9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő online, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szakembereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védőszemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfertőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

Tájékoztatás az ügyfélfogadási rend megváltozásáról

Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján kiadott 40/2020. (III.11) számú rendeletében vészhelyzetet hirdetett ki.

A fennálló helyzetre való tekintettel tájékoztatom a lakosságot, hogy a Polgármesteri, az Alpolgármesteri és a Jegyzői ügyfélefogadás 2020. március 23. napjától visszavonásig szünetel.

Karcag, 2020. március 20.

Dobos László
polgármester

Dobos László polgármester - Közlemény

Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III.14.) Kormányrendelet alapján, a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel fenntartói jogkörében eljárva 2020. március 16-tól az alábbi intézkedéseket rendelte el:

 • a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézményének, Madarász Imre Egyesített Óvoda bezárását előre nem látható időpontig.
 • a gyermekétkeztetés bölcsődében, az óvodákban és az iskolákban továbbra is folyamatosan biztosított. Amennyiben az ellátást továbbra is igénybe kívánják venni az érintett intézményben jelezzék.
 • a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár minden telephelye (Művelődési Központ, Könyvtár, Sportcsarnok, Sportpálya) 2020. március 16. napjától határozatlan időre zárva tart.
 • Az Akácliget Gyógy-és Strandfürdő 2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart.

Karcag, 2020. március 15.

Dobos László
polgármester
s.k.

FELHÍVÁS - Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfelei részére

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, arra kérem a Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg.

Javasoljuk, hogy elsősorban az alábbi módokon intézzék ügyeiket:

 • LEVÉLBEN:
  • A Karcagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) bejáratánál lévő postaládába elhelyezve
  • postán megküldve (cím: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
 • https://karcag.hu/e-ugyintezes/ címen megjelölt elektronikus ügyintézési felületeken
 • E-mailben: phkarcag@ph.karcag.hu
 • Telefonon: 0659/500-610

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a talajterhelési díj bevallásának határideje 2020. március 31., azonban késedelembe esésből eredő jogkövetkezmények érvényesítésétől a kihirdetett veszélyhelyzet fennmaradásáig eltekintünk. 

Közös felelősségünk a családunk, az embertársaink, illetve a saját egészségünk megóvása, védelme! Ne engedjünk teret a további fertőzésnek, így tisztelettel kérünk mindenkit arra, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelően cselekedjen!

Rózsa Sándor
jegyző  s.k.

MÁV-START tájékoztatói Lakossági tájékoztatás a COVID-19 koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében

Lakossági tájékoztatás

Karcag Város Önkormányzata nevében a COVID-19 koronavírus megjelenésének és terjedésének megelőzése érdekében az Operatív Törzs ajánlásait figyelembe véve nyomatékosan kérem Önöktől a következőket!

 • Kérem, hogy a pánikkeltés elkerülése miatt kizárólag csakis a hiteles, az Operatív Törzs folyamatosan frissülő ajánlásait tekintsék mérv- és irányadónak a koronavírus kapcsán!
 • A következő hetekre tervezett utazásaikat, különösen a nemzetközi utazásokat felelősen gondolják át, lehetőségeik szerint halasszák el!
 • Tartsák be a Tisztifőorvosi szolgálat és a szakemberek tanácsait! Gyakori, alapos kézmosást, kézfertőtlenítést alkalmazzanak, és ellenőrizzék, hogy gyermekeik is megteszik ezt.
 • A tömegközlekedést biztosító társaságok soron kívüli higiéniai intézkedéseket vezettek be utasaik és munkavállalóik érdekében. Ezek keretében fokozottan takarítják az állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossák le a kapaszkodókat. Kérem, hogy a járművek és megállók tisztaságára fokozottan ügyeljünk!
 • A következő hetekben ajánlott kerülni a kézfogással vagy egyéb fizikai kontaktussal járó köszönési formákat. Rendszeresen fertőtlenítsék a gyakran megérintett felületeket, eszközöket! Ne feledkezzen meg a számítógépek billentyűzeteiről és a mobiltelefonok teljes felületéről sem!
 • Amennyiben a napokban térnek vagy tértek haza fertőzéssel érintett országból, lehetőleg ne menjenek munkába vagy iskolába! Ha tehetik, maradjanak otthon legalább 14 napig akkor is, ha tüneteket nem érzékelnek magukon!
 • Abban az esetben is gondosan mérlegeljék a munkába állást és az iskolába való visszatérést, ha olyan területről térnek vagy tértek haza az elmúlt napokban, melyet a koronavírus nem sújt járványos méretekben.
 • Amennyiben tüneteket észlelnek magukon vagy közvetlen közösségeikben, maradjanak otthon, telefonon lépjenek kapcsolatba háziorvosukkal! Amennyiben a háziorvos ezt szükségesnek ítéli, speciális mentőegységet fog küldeni, amely a vírusteszt elvégzésére alkalmas létesítménybe szállítja a feltételezett betegeket.
 • Kérem az intézményeket, vállalatokat, civil szervezeteket és közösségeket: gondosan fontolják meg nagyobb csoportosulással járó rendezvényeik megtartását, és vegyék figyelembe az Operatív Törzs legfrissebb ajánlásait! Kérem, hogy mérlegeljenek, mielőtt ilyen rendezvényeken részt vesznek!
 • Bejelentést tehetnek és további információt kaphatnak a koronavírussal kapcsolatban az Országos Ügyeleti Központ zöldszámain és e-mail címén éjjel-nappal: 06-80-277-455, 06-80-277-456; koronavirus@bm.gov.hu

Kérem, hogy a fenti ajánlásokat betartva, fokozott figyelemmel és alaposan tájékozódva mindannyian tegyünk együtt közös erőfeszítést az esetleges járványhelyzet megelőzése érdekében!

Karcag város egészségvédelme érdekében felelős együttműködésüket kérem!

Dobos László s.k.          
Karcag város polgármestere

TÁJÉKOZTATÓ A GÉPJÁRMŰADÓ ÉS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEFIZETÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ
A GÉPJÁRMŰADÓ ÉS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEFIZETÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy a gépjárműadó és a helyi iparűzési adó első félévi részletének befizetési határideje: 2020. március 16.

A fizetési értesítő, valamint a postai befizetésekhez szükséges készpénzátutalási megbízások (csekkek) adózóinknak kiküldésre kerülnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályi előírások értelmében a gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek az adóhatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani. Ennek értelmében a fizetési értesítők a gazdálkodó szervezetek részére papír alapon nem, kizárólag elektronikus úton kerülnek kiküldésre.
További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségében, illetve az 59/500-652, 59/500-655 és az 59/500-656 telefonszámokon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal  
Adócsoport

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. értesíti a Tisztelt Felhasználókat, hogy az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében Karcag település ivóvízhálózatán csőhálózat mosatást végez. Hírdetmény - Központi Statisztikai Hivatal (KSH) - 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Karcag településen a hivatalelnöke által 2020-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves kikérdezés

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredmények név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban kerülnek közlésre.
A lakosság részére, a KSH munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen ad további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
A KSH előre is köszöni a lakosság együttműködését, támogatását, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához.

Rózsa Sándor
     jegyző

Tájékoztató termőföld bérbeadásából származó 2019. évi jövedelemadó bevallás benyújtásáról

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. A termőföld bérbeadásából származó bevétel adóköteles jövedelem, az adó mértéke 15%.
A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adóját a magánszemély állapítja meg, a termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál vallja be és fizeti meg. A jövedelem bevallását a magánszemélyeknek az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-áig kell teljesíteni.
Ha a termőföld bérbeadásából származó bevétel kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be, és fizeti meg. Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén az adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.
Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásából származó jövedelme mentes az adó alól.
Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemélynek a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig kell megfizetni.
Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. A magánszemély köteles a mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül megszűnik.
A kifizetőnek a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell átutalnia a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25-éig kell benyújtani.
Az adóbefizetéseket a Karcag Városi Önkormányzat 12053005-01000953-00600004 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó számla javára kell teljesíteni.
A bevallás teljesítéséhez rendszeresített nyomtatvány az E-önkormányzat portálon elérhető, valamint az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújtható.
További felvilágosítás a Városháza fszt. 40. számú helyiségében, illetve az 59/500-652 telefonszámon kérhető.

Karcagi Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Tájékoztató - Kéményseprési kisokos Hírdetmény Címkezelési eljárásokról Tájékoztató a 2019/2020-as tanévre eső évközi szünidei gyermekétkeztetésről Karcag Város településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. tervezett módosítása Karcag város településszerkezeti terve 2019 1.sz. módosítása A Karcagi Járási Hivatal részéről tájékoztatás az online időpontfoglalás lehetőségéről Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv

Megjegyzéseiket, észrevételeiket a phkarcag@ph.karcag.hu e-mail címre várjuk! Észrevételeiket itt tesszük közzé.

Oldal tetejére