Helyi rendeletek

Helyi rendeletek egységes szerkezetben

Lezárva: 2020. április 2.

Rendelet száma Rendelet tárgya Letölthető dokumentum
1/1991. (II. 05.) a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem és a Karitatív tevékenységért díj, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj alapításáról és adományozásáról
26/1991. (VII. 9.) a Kántor Sándor Díj alapításáról és adományozásáról
27/1993. (VIII. 25) Az első lakáshoz jutók támogatásáról
24/1994. (V. 25.) a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
20/1996. (V. 29.) a „Nagykunságért” díj alapításáról
5/1999.(II. 24.) a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
18/2001.(VII. 4.) a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról
32/2001. (X. 3.) Karcag Város nevéről, címeréről, zászlajáról és ezek használatáról
36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról
19/2002.(X. 11.) a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról
15/2005. (IV. 16.) a Karcag város és Berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről
23/2007. (VI. 01.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
4/2009. (II. 27.) a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól
5/2009. (II. 27.) a Településrendezési kötelezésekről
7/2009. (III. 20.) Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről
17/2009.(V. 29.) a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
21/2011. (IX. 30.) a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
35/2011. (XII. 22.) A tanyagondnoki szolgálatról
23/2012. (X. 16.) Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
1/2013. (I. 31.) Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
10/2013. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2013. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról
14/2013. (V. 31.) Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról
23/2013. (VI. 28.) a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról
32/2013. (XII. 20.) a Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról
33/2013. (XII. 20.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
3/2014. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
5/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2014. (IV. 25.) a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról
12/2014. (X.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
14/2014. (XI.28.) a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
5/2015. (II.13.) a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
7/2015. (II.27.) A települési támogatások rendszeréről
11/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2015. (V.01.) A Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
14/2015. (V.01.) Az idegenforgalmi adóról
15/2015. (V.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
21/2015. (XI.27.) az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról
23/2015. (XI.27.) a követelésekről való lemondás eseteiről
1/2016. (II.16.) a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
6/2016. (IV.29.) a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2016. (IV.29.) a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
8/2016. (IV.29.) a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról
9/2016. (IV.29.) az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
15/2016. (VI.24.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről
18/2016. (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról
19/2016 (X.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Város Kultúrájáért Díj alapításáról és adományozásáról
1/2017. (I.26.) Karcag Városi Önkormányzat 2017. költségvetése
3/2017.(II.24.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
5/2017. (V.26.) a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2017. (V.26.) Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
12/2017. (IX.28.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
14/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
15/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának megállapításáról
16/2017. (X.27.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
18/2017. (XI.30.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról
22/2017. (XII.15.) Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról
1/2018. (I.26.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (I.26.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről
5/2018. (II.23.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól független alanyi jogon nyújtott támogatásokról
9/2018. (III.29.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendelete
11/2018. (V.25.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2018. (V.25.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
16/2018. (V.25.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
1/2019. (II.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2/2019. (II.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használat szabályairól
3/2019. (II.01.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról
10/2019. (IV.26.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
11/2019. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
12/2019. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
17/2019. (VI.28.) Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai
1/2020. (I.31.) A Karcag Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
11/2020. (IV.02.) A helyi közterületek kezeléséről, védelméről és igénybevételéről
13/2020. (VII.10.) A Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
14/2020. (VII.10.) Karcag Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványának felhasználásáról

Nemzeti Jogszabálytár – Önkormányzati rendeletek

A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti Jogszabálytár internetes felületén közzé kell tenni a még hatályba nem lépett önkormányzati rendeletek 2013. június 30. után kihirdetett szövegét. Egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni továbbá valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett, és a lekérdezés napján hatályos rendeletet, illetve ezek megelőző és következő egy-egy időállapotát.

Nemzeti Jogszabálytár
kereső oldala
Oldal tetejére