Cím: 5300 Karcag, Horváth F. u. 1. sz.
Telefonszám: +3659312716, +3659400091
Fax: 06-59/312-716
E-mail: kgszoc@enternet.hu
Intézményvezető: Hodos Bálintné
Alapító okirat: alapító okirat letöltése

Ápolást-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátását biztosítja. Segítséget nyújt a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodva. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi- szociális és pszichés állapota alapján határozza meg.

Az idősek otthonában gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, és a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is.

Igénybevétel

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.

A megállapodás megkötéséhez az ellátást igénylő személy személyes jognyilatkozata szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

Gondozási szükséglet

Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető és a háziorvos (kezelőorvos) végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 

Az intézményvezető megvizsgálja a gondozási szükségletet és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását.

Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.

A szolgáltatás helye

Székhely : 5300 Karcag Horváth F. u. 1.  63 férőhely
Telephely: 5300 Karcag Zöldfa u. 48/a.  108 férőhely
Az ellátási terület országos.

Az idősotthon két telephelyen működik, a székhely a városközpontban, még a telephely a kórház udvarán zöldövezetben található. A székhelyen saját főzőkonyha van, mely biztosítja a normál étrenden kívül az epekímélő és cukorbeteg étrendet is.

A teljes körű ellátás magába foglalja:
–      a fizikai (lakás, fűtés, világítás)
–      étkeztetés (napi ötszöri)
–      egészségügyi ellátás (alapellátás)
–      ruházat, ágynemű (szükségletnek megfelelően)
–      foglalkoztatás (szabadidő hasznos eltöltése)
–      mentálhigiénés ellátás (testi-lelki egyensúlybiztosítása)
–      szocioterápiás foglalkozás megszervezését
–      érték és vagyon megőrzést

Az ellátottak ápolását, gondozását folyamatosan két műszakban biztosítják a szakképzett ápolók, gondozók. Az intézményorvosa telephelyenként heti egy alkalommal tart rendelést.

Mindkét telephelyen biztosított a szabad vallásgyakorlás.
Az ellátottak kijárnak a városba, szabadságra mennek családjukhoz. A hozzátartozók pedig, eljöhetnek őket meglátogatni az intézménybe.
Berekfürdőn az intézmény saját nyaralójában pihenhetnek nyáron az ellátottak.
Mentálhigiénés foglakoztatással és programokkal igyekszünk lakóink meglévő képességeit megőrizni, fejleszteni.

Oldal tetejére