FELHÍVÁS – Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfelei részére

A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében – a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben – 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Tekintettel a veszélyhelyzet elrendelésére, illetve a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, arra kérem a Karcagi Polgármesteri Hivatal ügyfeleit, hogy személyes ügyintézésre csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg.

Javasoljuk, hogy elsősorban az alábbi módokon intézzék ügyeiket:

  • LEVÉLBEN:
    • A Karcagi Polgármesteri Hivatal (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) bejáratánál lévő postaládába elhelyezve
    • postán megküldve (cím: Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1.)
  • https://karcag.hu/e-ugyintezes/ címen megjelölt elektronikus ügyintézési felületeken
  • E-mailben: phkarcag@ph.karcag.hu
  • Telefonon: 0659/500-610

Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a talajterhelési díj bevallásának határideje 2020. március 31., azonban késedelembe esésből eredő jogkövetkezmények érvényesítésétől a kihirdetett veszélyhelyzet fennmaradásáig eltekintünk. 

Közös felelősségünk a családunk, az embertársaink, illetve a saját egészségünk megóvása, védelme! Ne engedjünk teret a további fertőzésnek, így tisztelettel kérünk mindenkit arra, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelően cselekedjen!

Rózsa Sándor
jegyző  s.k.

Oldal tetejére