Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Tisztelt Látogató! 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat honlapján. Szeretnénk, hogyha jobban megismerné közösségünk életét, szokásait, hagyományait, kultúráját.Feljegyzések szerint Karcagon az 1730-as évektől élnek cigány családok. Mária Terézia rendeletei előtt helyi szinten született néhány cigányokkal kapcsolatos döntés. A letelepedett cigány családokat próbálták rávezetni a kétkezi munkára, templomba járásra. A többi lakosságot a királyi parancs előzékenységre és türelmességre intette.Önkormányzatunk 1994-ben alakult elsődleges célja, hogy segítséget nyújtsunk a karcagi romáknak problémáik megoldásában.Hagyományainkat, kultúránkat próbáljuk ápolni, megőrizni ennek érdekében több amatőr együttes alakult meg városunkban.Más települési Cigány Nemzetiségi Önkormányzatokkal illetőleg az Országos Cigány Önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot építettünk ki. Közösen együttes erővel próbáljuk érdekeinket érvényre juttatni.

Üdvözlettel:
Varga István CKÖ elnök

Az önkormányzat címe, elérhetősége:

5300 Karcag
Tiszta utca 6. 

A képviselő-testület tagjai (2014. október 12-ei választás alapján)

Elnök: Varga István
Tagok: Kiss Irén Borbála Bakó Imre Varga Istvánné

Varga István elnök

Varga István

Feladatai, döntései: Testületi ülés témájának összeállítása, az ülések levezetése. Társadalmi eseményeken, különböző konferenciákon, megbeszéléseken, fórumokon való részvétel. Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, közintézményekkel.Közéleti életben szerepvállalás.Pályázati anyagok beszerzése, összeállítása beadása.Feladatainkat közösen beszéljük meg képviselő társaimmal, épp úgy, mint a nap, mint nap felmerülő új problémákat. Lehetőségeinkhez mérten próbálunk közös erővel együttes megoldást találni azokra.

Szakmai tapasztalat: A 10sz választó körzet egyéni önkormányzati képviselője, a Nagycsaládosok Karcagi Egyesületének megalapítója és elnöke. Városi Önkormányzat képviselő testületében a Mezőgazdasági -és Környezet védelmi Bizottság tag, Egészségügyi -és Sport Bizottsági tag , Szociális Bizottság tag valamint a Gazdasági tanácsadó Testület tagja. Több éves közéleti szereplésem óta nagyon sok tapasztalatra tettem szert. Sok mindent láttam és hallottam, rájöttem, hogy nem a felszínes vagy a felszínen lévő dolgok számítanak, hanem a tettrekészség. Ennek a szellemében tevékenykedek nap, mint nap, intéztem a karcagi romák dolgait. Szerencsére ebben a munkában nagyon sok helyről kapok segítséget és támogatást.

Elérhetősége: +36308874390

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkája:

Eredmények:
Több, mint tízéves munkánk eredményeképpen mára már nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a települési önkormányzattal, egymás munkáját segítve és kiegészítve eredményesen tudunk dolgozni.Állandó kapcsolattartásban vagyunk a Munkaügyi Központtal.Napi kapcsolatban vagyunk főként az Arany János Általános Iskolával valamint a Szent Pál Marista Általános Iskolával. De szeretném megemlíteni a Kinizsi Úti Óvodát is.Az eddig eltelt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy irodánkra nagy szükség van, hiszen a karcagi romák mindennap felkeresnek minket különböző napi problémáikkal. Bizalommal fordulnak hozzánk segítség nyújtás, tanácsadás céljából. Sikerült elérnünk, hogy a városunkban található mindkét roma telepen mára már van szilárd útburkolat illetve folyamatban van annak tovább fejlesztése.Néha a Törvények, Rendeletek, határozatok útvesztőiben mi is eltévedünk. Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy lehetőségeinkhez mérten minden egyes továbbképzésen, fórumon, konferencián részt vegyünk. Kell, hogy lépést tartsunk a mai rohanó világunkkal, mert egy vége láthatatlan útvesztőből mi sem találnánk meg a kiutat.

Folyamatos tevékenységek:
Irodánk naponta 8-12 óra között várja ügyfeleit, ahol adminisztrátorunk segítséget nyújt számukra. Mindennemű probléma megoldásában segítőkészen állunk ügyfeleink részére. Például: formanyomtatványok kitöltése, kérelmek illetve magánjellegű levelek írása, felvilágosítás stb.Városunk minden Társadalmi ünnepén képviseljük magunkat.Önállóan nyújtunk be pályázati anyagokat, melyek 90%-ban sikeresek. Mivel sajnos költségvetésünk szűkös, így az itt nyert pénzösszegeket fordítjuk céljaink megvalósítására. Így tudjuk megvalósítani minden évben a Gyermek tábort valamint a Roma Napot. Mindemellett számos lakossági fórumot szervezünk és próbálkozunk nagyobb szabású közéleti fórumok, konferenciák szervezésével is. Nagyon sok az olyan kérdés, melyekre reményeink szerint ezeken az alkalmakon választ kaphatnánk.Fiataljainkat próbáljuk a tanulásra, továbbtanulásra ösztönözni, ennek érdekében több alkalommal voltunk iskolában meghívott vendégek egy-egy osztályfőnöki órán nyolcadik osztályos diákoknál.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Ügyfélfogadás

Hétfő 8.00-12.00
Kedd ügyfélfogadás szünetel
Szerda 8.00-12.00
Csütörtök 8.00-16.00
Péntek ügyfélfogadás szünetel

Titkárnő elérhetősége: +36303299421

Jegyzőkönyvek

Oldal tetejére