Székelykeresztúr – Románia

Kapcsolat kezdete: 1990
A kapcsolatfelvétel módja: lakossági kezdeményezésre
A folyamatos együttműködés területei, gyakorisága: oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom területén évenként 2-3 alkalom

1990 óta folyamatos a kapcsolatunk a városi önkormányzattal, a református és katolikus egyház vezetőivel és gyülekezeteivel.

1991-ben a székelykeresztúri és az ómoravicai gyülekezet tagjai is részt vettek a Reformátusok I. Világtalálkozója alkalmából szervezett karcagi egyházi rendezvényeken és az augusztus 20-ai ünnepi eseményeken.
Decemberben két székelykeresztúri kórus adott hangversenyt a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban, a székelykeresztúri múzeum pedig, néprajzi kiállítást rendezett a Györffy István Nagykun Múzeumban.

Az 1991. évi keresztúri hangverseny viszonzásaként a Városi Vegyeskar 1992-ben adott koncertet testvérvárosunkban.
1992-ben a Györffy István Általános Iskola kezdeményezte a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolával a testvériskolai együttműködést. Az iskola énekkara először 1992-ben látogatott Erdélybe. Ezt a látogatást 1993-ban viszonozta a székelykeresztúri iskola énekkara. Azóta ezek az alkalmak évenként megismétlődtek. Az iskola vezetése, a pedagógusok és a szülők, valamint a hangversenyeknek helyszínt nyújtó egyházközösségek munkája és áldozatvállalása segítette, illetve segíti ezt a példamutató együttműködést.

1992-93-ban a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodája nagyszabású könyvgyűjtő akcióba kezdett. Megkerestük az országban működő kiadókat abból a célból, hogy testvérvárosaink könyvtárai részére a fölös példányaikat díjtalanul átadják. 1993-ra 500 ezer Ft értékben közel 2000 db könyvet sikerült összegyűjteni.
Az adományt városunk delegációja a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium fennállásának 200. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású rendezvénysorozaton adta át.

1993-ban a sport területén is felerősödtek kapcsolataink. Barátságos labdarúgó-mérkőzésre került sor Karcagon és Székelykeresztúron egyaránt, amelyet azóta minden évben megrendezünk.
1992 nyarán a Gyermekek Háza fazekas tábort szervezett a Berekfürdői Ifjúsági Táborban, amelyen a keresztúri gyermekek vettek részt. Viszonzásként 1993-ban a karcagi gyermekek táboroztak Székelykeresztúron.
Ettől az évtől testvérvárosunk delegációját minden évben meghívjuk a Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozatára. Városunk küldöttségei ezeket a látogatásokat egy-egy jelentős keresztúri ünnepséghez kapcsolódva viszonozzák.

1994-ben módosítottuk az 1990-ben kötött megállapodást, amely ez által konkrétabbá vált. 1994. júniusában rendeztük meg a -Karcagi Napok Székelykeresztúron- című egyhetes programot.
Testvérvárosunk közönsége megtekinthette Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítását, meghallgathatta a Karcag Városi Vegyeskar és Vonós Kamarazenekar és a Puszta Koncert Szalonzenekar koncertjét.
A Nagykunságról dr. Bellon Tibor néprajztudós tartott előadást; és a székelykeresztúri városi televízióban levetítették a Karcag művészeti életét bemutató videó filmet is. A karcagi Kátai Gábor Kórház egy művese állomást ajándékozott testvérvárosunk részére.
A III. Nagykunsági Kulturális Napok alkalmából szervezett arató felvonuláson és az aratóbálban a székelykeresztúri Pipacs és az ómoravicai Délibáb néptánc együttesek is felléptek.

A testvérvárosi kapcsolatainkhoz szükséges anyagi források biztosítása érdekében 1994-ben a Karcag Városi Önkormányzat létrehozta a “Karcag testvérvárosaiért” Közalapítványt.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai az adományok gyűjtésén túl részt vettek a testvérvárosi delegációk fogadásában, a programok megszervezésében és lebonyolításában.

1995-ben a redemptio 250. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen testvérvárosaink delegációi is részt vettek, s emlékszalagot helyeztek el a redemptiós zászlón.

1996-ban a Millecentenáriumi eseményeken is közösen ünnepeltünk. Az I. Nemzetközi Kórusfesztiválon a székelykeresztúri vegyeskar is fellépett.
Városi küldöttség vett részt a székelykeresztúri múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi tudományos tanácskozáson. A rendezvényen dr. Bellon Tibor néprajztudós tartott előadást a Nagykunságról.

1997-ben a karcagi Polgármesteri Hivatal munkatársai ismerkedhettek meg a székelykeresztúri Polgármesteri Hivatal munkatársaival, akik még az évben viszonzó látogatást tettek városunkban.
A Reformátusok III. Világtalálkozója alkalmából a karcagi református egyházközség ünnepi istentiszteletén a testvérvárosok gyülekezetének tagjai is részt vettek.

1997-ben a VI. Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozat jegyében Székelykeresztúr kulturális kínálatából kapott ízelítőt városunk lakossága.
A Székelyföld múltja és jelene címmel Fülöp Lajos, a székelykeresztúri múzeum igazgatója tartott előadást a Városi Csokonai Könyvtárban. A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban kiállítás nyílt Dávid Hajnal és Kubanek János festőművészek alkotásaiból.
Székelykeresztúr város ajándékát – a Madarasi úton felállított székelykaput, melyet Demeter Zsigmond István alkotott – ünnepélyes keretek között avattuk fel.
A székely ételkülönlegességeket is megismerhettük a Kunsági Étteremben szervezett Székely esten.

1998-ban – két éves gyűjtőmunkánk eredményeként- 6500 kötet könyvet szállítottunk ki Székelykeresztúrra. A kiadványok testvérvárosunk könyvtárait gyarapították.
A XXVI. Országos Honismereti Akadémián – amelynek városunk adott otthont ? meghívásunkra testvérvárosaink helytörténészei, muzeológusai is részt vettek.
A nyár folyamán Önkormányzatunk delegációja három napos látogatást tett Székelykeresztúron. A keresztúriak viszonzó látogatására a VII. Nagykunsági Kulturális Napok alkalmából került sor.

1999-ben a Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány 400 ezer forintos adománnyal támogatta a székelykeresztúri református templom felújítását.
A februárban városunkba látogatott delegáció tagjai oktatási intézményekkel és üzemekkel ismerkedtek meg. A delegáció tagjai között üzletemberek, oktatási és egészségügyi intézményvezetők voltak.
A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium felvette a kapcsolatot a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziummal. Az együttműködés elsősorban a sport területére koncentrálódik.

2000-ben “Székelykeresztúri képek” címmel fotókiállítás nyílt a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban, Székelykeresztúron pedig Karcag nevezetességeinek fotóit tekinthették meg.

2001-ben a Polgármesteri Hivatal munkatársaiból, civil szervezetek vezetőiből és vállalkozókból álló delegáció utazott Székelykeresztúrra. A tapasztalatcsere-látogatást a keresztúriak 2002-ben viszonozták.

2002-ben a XI. Nagykunsági Kulturális Napok keretében Gagyiné Bíró Katalin székelykeresztúri hímző kiállítását tekinthették meg az érdeklődők a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban.

2003. februárjában delegáció érkezett városunkba Benyovszki Lajos polgármester úr vezetésével. A vendégek részére találkozót szerveztünk, amelyen a karcagi vállalkozókkal és intézményvezetőkkel találkozhattak.
Sor került barátságos labdarúgó-mérkőzésre és intézménylátogatásra is.
A március 15-ei székelykeresztúri ünnepségen Karcag városát Kovács Sándor önkormányzati képviselő és Cselényi Csaba, a Karcagi Hírmondó munkatársa képviselte.
Március 16-án a Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 6 db számítógépet adományozott Székelykeresztúr új iskolájának. Az intézmény tanárai segítséget nyújtottak a gépek beüzemeléséhez is.
Július 3-4-5-6-án a Karcagi Sport Egyesület és a Polgármesteri Hivatal szervezésében Székelykeresztúr, Szepsi, Ómoravica és a nagykunsági régió 9-12 éves korú tanulói részére nemzetközi gyermek labdarúgó-torna megrendezésére került sor Karcagon.
A nyár folyamán a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium tantestülete kirándulást szervezett a Székelyföldre.
Augusztus 8-15-e között dr. Fazekas Mihály vezetésével a Pacsirta Népzenekör tagjai adtak műsort Székelykeresztúron és környékén.
Augusztus 18-20-a között a keresztúri delegáció is részt vett a XII. Nagykunsági Kulturális Napok rendezvénysorozatán.
Augusztus 21-26 között a Kiskulcsosi Általános Iskola nevelőtestülete erdélyi kirándulására került sor (Székelykeresztúrra, Szepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre, Brassóra és környékére látogattak el.)
Szeptember 4-5-6-7-én dr. Fazekas Sándor polgármester vezetésével a karcagi delegáció és Karcag Város Vegyeskara is részt vett az I. Keresztúr-Kistérségi Napok rendezvényein. A színvonalas rendezvények keretében adtuk át városunk több mint 600 ezer forint értékű könyvadományát, a több mint 1,5 millió forint értékű egészségügyi gép-műszer adományozó levelét és 500 ezer forintot, a székelykeresztúri pedagógus üdülő felújításához. A Pedagógus Szálló 2004-ben már karcagi pedagógusokat, ill. tanulókat is tud fogadni.
A nagyszabású kulturális programban fellépett városunk Vegyeskara és Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes is. A meghirdetett főzőversenyen a karcagi csapat tagjai a II. helyezést érték el.
A programban való részvételünk költségeit a Határon Túli Magyarok Hivatalától elnyert egymillió forintos pályázati összegből biztosítottuk.
Október 26-án a Kiskulcsosi Általános Iskola vezetése a Nemzetközi Diákcsere Program keretében Székelykeresztúrról és Szepsiből érkező fiatalokat és kísérőiket fogadta (32 fő). A találkozó célja a Nagykunság felfedezése és a családok és iskolák közötti kapcsolat elmélyítése volt. E rendezvény költségeit az iskola pályázati forrásból biztosította.
Az ősz folyamán a Györffy István Általános Iskola tantestülete is kirándulást szervezett Székelykeresztúrra.
Székelykeresztúri együttműködésünk és kapcsolatunk az elmúlt tizennégy év alatt kiegyensúlyozott lett és sokoldalúvá vált.
A kulturális keretek lehetővé tették a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok kialakulását is. Napjainkban közel egy tucat karcagi vállalkozónak vannak keresztúri kapcsolatai.

Oldal tetejére