Mérke – Dzsambul járás Kazakisztán

Kapcsolat kezdete: 1998
A kapcsolatfelvétel módja: Kazakisztán magyarországi nagykövete kezdeményezésére
A folyamatos együttműködés területei: Tudományos kutatások, kultúra

Karcag város szülötte az 1992-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt turkológus dr. Mándoky Kongur István, már 1985-ben javasolta a város akkori vezetésének – a kun és a kazak nép közös eredetére való tekintettel – a testvérvárosi kapcsolat létesítését. Elképzelései csak a tervek szintjén maradtak.

Varga Mihály, városunk országgyűlési képviselője kezdeményezésére 1994. februárjában látogatott először Karcagra Salim A. Kurmanguzsin úr, Kazakisztán magyarországi nagykövete. Az ismerkedést, a kapcsolatfelvételt augusztusban ismét személyes látogatás követte. A nagykövet úr részt vett a III. Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényén, ahol megkoszorúzta a Kun emlékoszlopot.
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete az 1994. szeptemberi ülésén határozatot fogadott el, amely a Kazakisztáni Mérke város és Karcag város közötti testvérvárosi kapcsolat létesítésére vonatkozott. A Kazak Köztársaság magyarországi nagykövetsége segítségével levélben kerestük meg Mérke város vezetőségét, s elküldtük a Karcag városról készült írásos bemutatkozó levelet és az Önkormányzatok együttműködésére irányuló határozatot. Mérke vezetői örömmel üdvözölték kezdeményezésünket. Az együttműködési megállapodás elfogadására 1996-ban került sor. Szuleiman S. Tuleutaj nagykövet úr, a Kazak Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete először 1996. június 8-án látogatott városunkba, gazdasági vezetőkkel, vállalkozókkal folytatott tárgyalásokat. Ekkor döntött úgy a város vezetése, hogy a millecentenáriumi ünnepségek keretében megrendezi a “Kazak Kultúra Napját”.
1996 nyarán a város megbízásából Ökrösné Bartha Júlia a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum muzeológusa Kazakisztánba utazott a Kazakisztáni Magyar Nagykövetség meghívására.
Mérkében a város vezetőivel egyeztette a testvérvárosi dokumentum szövegét és előkészítette az augusztusi karcagi kulturális rendezvény programját. A hivatalos megbízáson túl a tudományos kutatásra, terepmunkára is lehetősége nyílt.

A Kazak Kultúra Napját 1996. augusztus 16-án az országban elsőként Karcag város rendezte meg. Ebből az alkalomból látogatott városunkba Szuleiman S. Tuleutaj nagykövet úr és kísérete, s egy hétig városunk vendége volt Nazsmetdinoli Szaken kazak festő özvegye és gyermekei, valamint Uralszk megye képviselője is. A rendezvényen előadás keretében mutatták be Kazakisztán múltját és jelenét. Ezt követően a Puszta fiai című verses kötet bemutatására került sor. A kazak költők verseiből összeállított kötet Körmendi Lajos író, műfordító munkája. A könyvet Karcag Város Önkormányzata támogatásával a Karcagon működő Barbaricum Irodalmi és Könyvműhely adta ki.
A rendezvénysorozat keretében a Györffy István Nagykun Múzeumban a Nazsmetdinoli Szaken kazak festő képeiből rendezett tárlatot Szuleiman S. Tuleutaj nagykövet úr nyitotta meg.
Szintén 1996-ban adott nagysikerű műsort a Kazak Állami Népi Együttes, amelynek a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ adott otthont.
A kapcsolatok bővítése érdekében felmerült a Karcagon létesítendő tiszteletbeli kazak konzulátus létesítésének gondolata is.
1997. márciusában kazak népzenei csoport szerepelt városunkban. Az eseményen a Kazak Nagykövetség delegációja is részt vett. A találkozón a tiszteletbeli konzulátus létesítéséről és a mérkei együttműködés felelevenítéséről folytak a tárgyalások. A Városi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy Karcagon tiszteletbeli kazak konzulátust létesít, s vállalta az ahhoz szükséges feltételek biztosítását is. A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatta a konzulátus létesítését, s egyetértett azzal is, hogy az általunk és a nagykövetség által közösen javasolt budapesti Horváth László elnök-vezérigazgató úr kapja meg a tiszteletbeli konzul címet.
Májusban Karcag város küldöttsége meghívást kapott Kazakisztánba. A vendéglátó a Kazak Köztársaság Baráti és Nemzetközi Kultúrkapcsolatok Társasága volt. A delegációt dr. Fazekas Sándor polgármester úr vezette. Az Almatiban tett látogatást követően a városi delegációt fogadta a Kazak Köztársaság miniszterelnök-helyettese is. Mérkében Bakhyt O. Sauranbaev előljáró fogadta a küldöttséget. A két település közötti testvérvárosi szerződés végleges szövegezése is megtörtént, a testvérvárosi megállapodást az ünnepségen írták alá.
1997. szeptemberében városunkba érkezett Mérke küldöttsége. Vendégeink megismerkedhettek a város és a Nagykunság nevezetességeivel, ellátogattak üzemekbe, termelőszövetkezetekbe is. A helyi üzletemberek részvételével találkozót és sajtótájékoztatót szerveztünk, amelyen a gazdasági, kereskedelmi együttműködés lehetséges irányairól is szó esett.

Ez a látogatás is elősegítette a kazak konzulátus megvalósulását, amelynek avatására 1998. február 26-án ünnepélyes keretek között került sor.
2000-ben Szuleiman S. Tuleutaj nagykövet úr közvetítésével, a Karcagi Magyar-kazak Baráti Társaság meghívására városunkba érkezett Nazsmedenov Zsumageldi kazak zenetanár, aki a városi Zeneiskola öt tanulóját megismertette a kazak népi hangszerrel a dombrával. Az egy hetes tanfolyam koncerttel zárult. Augusztusban a millennniumi rendezvénysorozat részeként Kunkovács László Balogh Rudolf-díjas etno-fotográfus Ótörök kőemberek című fotókiállítását Szuleiman S. Tuleutaj nagykövet úr nyitotta meg.

2002-ben a Györffy István Nagykun Múzeumban a “Mongol-Altaj kazakjai” címmel Kun Péter keletkutató fotóiból rendezett tárlaton Horváth László tiszteletbeli konzul mondott megnyitó beszédet.

2003-tól dr. Sagynbek Tursunov urat nevezték ki a Kazak Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének. Nagykövet úr kezdeményezésére a Nagykövetség, Karcag Város Önkormányzata, a Kunszövetség, a Magyar-Kazak Baráti Társaság, a Kazak Köztársaság Karcagon működő tiszteletbeli konzulátusa 2003. március 22-én a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központban rendezte meg a “NAURIZ” “Tavasz” ünnepséget, amelyen a nagykövet úr, a követség munkatársai, a diplomáciai testületek képviselői és szépszámú karcagi érdeklődő vett részt.
Nagykövet úr megnyitóbeszédében szólt a két nép közös történelmi gyökereiről és a kapcsolatok megerősítését és kibővítését szorgalmazta. Ezt követően a Karáth Imre Kazakisztánban készült fotóiból rendezett kiállítást dr. Nagy Molnár Miklós, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója nyitotta meg. Ezt követően videofilm-vetítésre, kazak művészek csodálatos műsorára, kazak ételek kóstolójára és baráti beszélgetésre került sor.
A Művelődési Központ előtt felállított jurtában kazak népművészek alkotásait tekinthették meg az érdeklődők. Az eseményen jelen voltak a Khabar TV munkatársai, akik további három napig tartózkodtak városunkban, felvételeket készítettek a rendezvényről és Karcag nevezetességeiről is.
Június végén a Kirgiz Köztársaság fővárosából, Biskek-ből érkeztek vendégek hazánkba. Biskek Budapest testvérvárosa. A Karcagra is ellátogató delegációt a Kirgiz Parlament Elnöke és Biskek főpolgármestere vezette. A delegáció tagjai megtekintették a Györffy István Nagykun Múzeumban a -Kunok évszázadai- című kiállítást, ezt követően pedig a Kun emlékhelyet.
Nyáron Jaczkovits Miklós, hazánk kazakisztáni nagykövete tett rövid, baráti látogatást Karcagon. A vendégeket dr. Fazekas Sándor polgármester úr, Horváth László tiszteletbeli konzul, Kovács Sándor, a Magyar-Kazak Baráti Társaság titkára és a város vezetői fogadták. A beszélgetésen a magyar-kazak kapcsolatok további erősítéséről esett szó. E tárgyaláson vetődött fel egy Karcagot és népművészetét bemutató vándorkiállítás elkészítése és Kazakisztánba történő kiszállításának ötlete is.
November 22-én a Kazak Köztársaság Nagykövetsége, a Karcagon működő tiszteletbeli konzulátus, a Magyar-Kazak Baráti Társaság és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ szervezésében Jania Aubakirova kazak zongoraművész nagysikerű hangversenyére került sor a Művelődési Központban.

2004-ben testvérvárosunk Mérke polgármesterétől, B. Karasolakov úrtól meghívást kapott városunk vezetése a május 14-15-én megrendezésre kerülő városi ünnepségre. Településünket Kovács Sándor önkormányzati képviselő képviselte, aki átadta városunk meghívását Mérke vezetőinek.
Karcagi fotókból, kazak nyelvű ismertetőből és népművészeti alkotásokból álló kiállítást készíttettünk, amelynek Mérkébe történő kiszállítása folyamatban van.
A kazak-magyar kapcsolatok kialakítása érdekében végzett több éves tevékenységünk elsősorban a kultúra és a tudományos élet terén volt gyümölcsöző. Az együttműködéshez nagy segítséget kaptunk Kazakisztán magyarországi nagykövetségétől, és a karcagi székhellyel létrejött Magyar-Kazak Baráti Társaságtól, Horváth László, tiszteletbeli konzultól és a Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány kuratóriumától is.

Oldal tetejére