Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének 16/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V.25.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017. (IX.28.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (IV.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017. (IX.28.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III.29) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 3/2017. (II.24.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (III.29.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.09.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól független alanyi jogon nyújtott támogatásokról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (I.26.) rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete Karcag Város Egészségügyi és Szociális Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XII.15.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 12/2017. (IX.28.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (X.27.) rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának megállapításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.4.) ÖK. számú rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IX.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.26.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 3/2017. (II.24.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.26.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.4.) ÖK.ászámú rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015. (V.01.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.4.) ÖK. számú rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 9/2016. (IV.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános rendelkezések Karcag Város Kultúrájáért Díj megjelenítése
A Karcag Város Sportjáért Díj megjelenítése Vegyes rendelkezések
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairólszóló 23/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete a "Nagykunságért" díj alapításáról szóló 20/1996.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015. (V.01.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének.10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/1996. (II.28.) rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 15/2015. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII.04.) ÖK számú rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (XII.18) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a követelésekről való lemondás eseteiről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 22/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015 (VI.26.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 14/2015. (V.01.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.á(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról I. Az adó alapja
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.01.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványának felhasználásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (V.01) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/1999. (II. 24.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások rendszeréről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló 18/2001. (VII. 04.) számú rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 23/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn és - helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 19/2011. (VII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 5/2007. (III. 9.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (X.31.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/1999. (II. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002.á(VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/1996. (II.28.) rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/1996. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő - testületének 36/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11 /2002. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 21/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2013. (IX.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/1996. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 8/2013. (III. 29.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (VII.11.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008. (XII.19.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008. (XII.19.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 21/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete1 Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 35/2001. (X. 03.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete egyes a parkolás rendjéről szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról szóló, és az állattartás és lóger használat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete Karcag Város nevéről, címeréről, zászlajáról és ezek használatáról szóló Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2001. (X. 3.) rendelete módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete Karcag Város Mezei Őrszolgálatáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (IV.26) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete egyes módosító és hatályon kívül helyező önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának és vállalkozási maradványának felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló 37/2001. (X.26.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II. 11.) rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (I.31) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001.(VII.04.) ÖK. sz. rendelet 2012. évi 2. számú módosításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testültének 23/2012. (X.16.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (X. 16.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11 /2002. (VI.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a zajvédelemről szóló 16/1996. (V. 01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012 (IX.28.) önkormányzati rendelete az állattartás és lóger használat helyi szabályairól
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat nevelési, - oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló többszörösen módosított 31/1994. (X. 28.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI.29) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló, többszörösen módosított 11/2002. (VI.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (V.04.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001. (VII.4.) ÖK. számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete az állattartásról és a lóger használatáról szóló 23/2010. (XII. 16.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a zajvédelemről szóló 16/1996. (V. 01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a településünk, környezetünk védelméről szóló 19/1993. (V. 12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2009. (XII. 18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996.á(II.28.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelete Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 23/2007. (VI. 1.) rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (X. 19.) önkormányzati rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló 37/2001.(X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló 37/2001.(X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II. 11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (IX.30) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló, többszörösen módosított 11/2002. (VI.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(IX.30.) önkormányzati rendelete Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló többszörösen módosított 1/1999. (I. 27.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX.15.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (VII. 29.) önkormányzati rendelete A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn és - helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és díjairól
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2002.(VI.26.) rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2009. (XI.13.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj és a Karcagért Emlékérem alapításáról és a Karitatív tevékenységért díj alapításáról és adományozásáról szóló többszörösen módosított 1991. évi 1. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II. 11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletéhez
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.25) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló, többszörösen módosított 11/2002. (VI.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2010. (II.26.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001. (VII.4.) ÖK. számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2010. XII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az állattartásról és a lóger használatáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló többszörösen módosított 5/2007. (III. 9.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeleta 2011. évi átmeneti gazdálkodásról Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I.12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 1/2010. (II.26.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010. (X.18.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (X.1.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról szóló 43/1997. (XII. 17.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (X.1.) önkormányzati rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló 37/2001.(X.26.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2010. (II.26.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2010. (VI.04.) önkormányzati rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.26.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról szóló 36/2001. (X. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági megállapításáról szóló 34/2009. (XII.18.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2009. évi pénzmaradványának és
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2010. (III.19.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (III.19.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról szóló 2/2008. (II.01.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2010. (II.26.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2009. (XII. 18.) rendelete a helyi iparűzési adóról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/2009. (XII.18.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2009. (XII. 18.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2009. (XII.18.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2009. (XII.18.) rendelete a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (XI.27.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló 27/2005. (X.26.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XI.27.) rendelete a Polgármesteri Hivatalról szóló többszörösen módosított 21/1995. (V.31.) Ök. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2009. (XI.27.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, módosított 5/2007. (III. 9.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2009. (XI.13.) rendelete Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2009. (XI.13.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (XI. 06.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2009. (IX. 30.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2009. (IX.30.) rendelete a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2009. (IX.02.) rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001. (VII.4.) Ök. számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2009. (VIII. 14.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II. 25.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2009. (VIII.14.) rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001. (VII.4.) Ök. számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (VIII.01.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2009. (VI.26.) rendelete a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj és a Karcagért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló a többszörösen módosított 1991. évi 1. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2009. (VI.26.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének módosított 3/2009. (II.13.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2009. (V.29.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2009. (V.29.) rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009. (V. 01.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009. (V.01.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2009. (V.01.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2009. (IV.09.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.13.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (IV. 03.) rendelete a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek megállapításáról szóló 38/2007. (XII.21.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (III. 27.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (III.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 33/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2009. (III. 27.) rendelete a településünk, környezetünk védelméről szóló 19/1993. (V. 12.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2009. (III. 27.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II. 25.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2009. (III. 20.) rendelete Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól és kötelezettségeiről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2009. (III.20.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 4/2008. (II. 15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (II.27.) rendelete a Településrendezési kötelezésekről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2009. (II.27.) rendelete a helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2009. (II.13.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I. 28.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (I.16.) rendelete a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2008. (XII.19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2008. (XII.19.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2008. (XII. 19.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2008. (XII. 19.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III. 19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2008. (XII.19.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2008. (XII. 19.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló, 5/1999. (II. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2008. (XII.19.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2008. (XII. 19.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2008. (XII. 19.) rendelete a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2008. (XI.28.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2008. (XI.21.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, módosított 5/2007. (III. 9.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2008. (XI.21.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2008. (XI.07.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II.25.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2008. (IX.26.) rendelete Karcag Város címeréről, zászlajáról és ezek használatáról szóló 32/2001. (X. 3.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2008. (IX.26.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2008. (VII. 03.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2008. (VII.03.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2008. VI.27.) rendelete a Polgármesteri Hivatalról szóló 21/1995. (V.31.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2008. (VI. 27.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1991. (III. 19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2008. (VI.06.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 24/1994. (V. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2008. (VI.06.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2008. (VI.06.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének módosított 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2008. (IV.25.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2008. (IV.25.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2008. (III.28.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2008 (III. 13.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II. 11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2008. (III.13.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2008. (II. 15.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII. 25.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2008. (II. 15.) rendelete a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 30/2005. (X. 26.) rendelet kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2008. (II.15.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2008. (II.01.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II.25.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2008. (II.01.) rendelete Karcag Város Önkormányzata költségvetési és a zárszámadási rendeleteinek kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről és kimutatásokról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2008. (I.18.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 40/2007. (XII. 21.) rendelete az állattartásról és a lóger használatáról szóló 39/2005. (XII. 21.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 39/2007. (XII.21.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások ésnem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 38/2007. (XII.21.) rendelete a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 37/2007. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/2007. (XII. 21.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 35/2007. (XII.21.) rendelete a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/2007. (XII.05.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló módosított 7/1994. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2007. (XII.05.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2007. (XI.30.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 5/2007. (III. 9.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2007. (X.05.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló többszörösen módosított 14/2000. (V.31.) Ök. sz. rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2007. (X.05.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2007. (IX.28.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2007. (IX.28.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2007. (IX.14.) rendelete az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2007. (VIII.31.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2007. (VI.29.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló többszörösen módosított 14/2000. (V.31) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2007. (VI.20.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2007. (VI.1.) rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2007.(VI.01.) rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló, többszörösen módosított 37/2001 (X.26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2007. (VI.01.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló módosított Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2007. (IV. 27.) rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló, többszörösen módosított 37/2001 (X.26.) Karcag Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2007. (IV.27.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2007. (IV. 27.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló, 5/1999. (II. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2007. (IV.27.) rendelete Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2007. (IV. 27.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 1/1994. (I.12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2007. (IV. 27.) rendelete a Kátai Gábor Kórház területén a parkolási rend megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2007. (IV.27.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2007. (IV.27.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2007. (04.06.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2007. (04.06.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2007. (04.06.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2007. (IV.06.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2007. (III. 9.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2007. (III. 09.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII. 25.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2007. (III.09.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló, többszörösen módosított 28/2003. (XII.17.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. (III. 9.) rendelete az idegenforgalmi adóról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2007. (III.9.) rendelete A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1991. (III. 19.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2007. (III.09.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2007. (II.16.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I. 26.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 42/2006. (XII.21.) rendelete az Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló módosított 31/1994. (X.28.) sz. Karcag Városi Önkormányzat rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 41/2006. (XII. 21.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 40/2006. (XII.21.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II.25.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 39/2006. (XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló többszörösen módosított 14/2000. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzat rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 38/2006. (XII. 21.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 37/2006. (XII. 21.) rendelete
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 36/2006. (XII. 21.) rendelete a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 35/2006. (XII. 07.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/2006. (XII.07.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2006. (XII. 07.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, többszörösen módosított 16/1991. (V. 14.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2006. (XII.07.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2006. (XII.07.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II. 28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2006. (XI. 08.) rendelete a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló, többszörösen módosított 1/1999. (I.27.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2006. (XI.08.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2006. (X.17.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2006. (IX. 29.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzetei megállapításáról szóló 11/2002. (VI. 26.) Ök.sz. rendelete módosítására
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2006. (IX.29.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2006. (IX.13.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2006. (IX.13.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2006. (VIII.30.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 36/2005. (XII.21.) számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2006. (VIII. 30.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szólómódosított 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2006. (VIII.12.) rendelete a környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló, többszörösen módosított Karcag Város Önkormányzata 37/2001. (X.26) sz. rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2006. (VI.28.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2006. (VI.28.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2006. (VI. 28.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I.12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2006. (V.31.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2006. (V. 31.) rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.15.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2006. (IV.26.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2006. (IV.26.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2006. (IV. 05.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII. 25.) rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2006. (IV. 05.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2006. (III.15.) rendelete a luxusadó megállapításához szükséges települési átlagértékek és értékövezetek megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2006. (III.1.) rendelete a környezet, valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről szóló, többszörösen módosított 37/2001. (X.26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2006. (III.1.) rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 17/1998. (IV.29.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2006. (III. 1.) rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskörök részbeni átruházásáról szóló 35/1997. (XI. 26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2006. (III.1.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2006. (III.1.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2006. (III. 1.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló14/2000. (V.31.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2006. (III.1.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2006. (II.15.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, többszörösen módosított 16/1991. (V.14.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2006. ( II. 15.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2006. (II. 1.) rendelete a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 42/2005. (XII.21.) rendelete a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló, többszörösen módosított 1/1999. (I.27.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 41/2005. (XII.21.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, többszörösen módosított 16/1991. (V.14.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 40/2005. (XII.21.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról szóló 28/2005. (X.26.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 39/2005. (XII.21.) rendelete az állattartásról és a lóger használatáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 38/2005. (XII. 21.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 37/2005. (XII.21.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló, többszörösen módosított 36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/2005. (XII.21.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 35/2005. (XII.21.) rendelete a 2006. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/2005. (XI.30.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2005. (XI.30.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005(II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 32/2005. (XI. 16.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2005. (X. 26.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzetei megállapításáról szóló 11/2002. (VI. 26.) Ök.sz. rendelete módosítására
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 30/2005. (X.26.) rendelete a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 29/2005. (X.26.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló, módosított 28/2003. (XII.17.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2005. (X.26.) rendelete az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 27/2005. (X.26.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 26/2005. (X.05.) rendelete az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő, szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2005.(IX.28.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II.11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 24/2005. (IX. 28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló 14/2000. (V. 31.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2005. (VIII.31.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 22/2005. (VII.6.) rendelete a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 21/2005. (VII.06.) rendelete a Polgármesteri Hivatalról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 20/2005. (VII.06.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 19/2005. (V.31.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2005. (IV.27.) rendelete a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott egyes fenntartói hatáskörök átruházásáról szóló 17/1996. (V.1.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 17/2005. (IV.27.) rendelete az Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló módosított 31/1994. (X.28.) sz. Karcag Városi Önkormányzat rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 16/2005. (IV. 27.) rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról szóló, többször módosított 18/2001. (VII. 4.) Ök számú rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2005. (IV.16.) rendelete a Karcag város és Berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási tervéről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2005. (IV. 16.) rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2004. (II. 11.) rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13/2005. (IV.16.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szólómódosított 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 12/2005. (IV.16.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2004. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 11/2005. (IV.16.) rendelete Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2005. (IV.02.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 2/2005. (II.16.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 9/2005. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V. 31.) Karcag Városi Önkormányzat rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 8/2005. (III.30.) rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2004. (II.11.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/2005. (III.2.) rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzésére vonatkozó hatáskör átruházásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2005. (III.2.) rendelete az értéknövelő beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás átruházásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2005. (III.2.) rendelete alszámlanyitás engedélyezésének átruházásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 4/2005. (II.16) rendelete a vásárokról és piacokról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 3/2005. (II.16.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I.12.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2/2005. (II.16.) rendelete a 2005. évi költségvetéséről
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 1/2005. (I.26.) rendelete a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott egyes fenntartói hatáskörök átruházásáról szóló 17/1996. (V.1.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 44/2004. (XII.22.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I. 12.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 43/2004. (XII.22.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 42/2004. (XII.22.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló 24/2003. (XII.17.) Ök. számú rendelettel módosított 36/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 41/2004. (XII.22.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 40/2004. (XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 28/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 38/2004. (XII.22.) rendelete Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/1991. (III.19.) sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 37/2004. (XII.15.) rendelete Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 36/2004. (XII.15.) rendelete az idegenforgalmi adóról szóló, többszörösen módosított 16/1991. (V.14.) sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 35/2004. (XII.15.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/2004. (XII.15.) rendelete a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről szóló, többszörösen módosított 1/1999. (I.27.) Ök. sz. rendelet módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 33/2004. (XII.15.) rendelete a 2005. évi átmeneti gazdálkodásról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 32/2004. (XII. 1.) rendelete Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Ök. sz. rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 31/2004. (XII.1.) rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2004. (II.11.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2004. (X.27.) rendelete1 a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III.19.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 29/2004. (X.27.) rendelete a Polgármesteri Hivatalról szóló többszörösen módosított 21/1995. (V.31.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 28/2004. (X.06.) rendelete A 2004. évi költségvetéséről szóló, többszörösen módosított 6/2004. (II.11.) rendelet
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 27/2004. (X. 06.) rendelete Az egészségügyi alapellátások körzetei megállapításáról szóló 11/2002. (VI. 26.) Ök. sz. rendelete módosítására
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 26/2004. (IX.11.) rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 6/2004. (II.11.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 25/2004. (VI.30.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII.25.) sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzat Képviselő Testületének 24/2004. (VI.30.) rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló módosított 6/2004. (II.11.) rendelete módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 23/2004. (V.26.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) rendelete módosításáról
22/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
21/2004. (IV.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete a 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004. (II.11.) Ök. rendelete módosításáról
20/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzata 2003. évi pénzmaradványának és vállalkozási eredményének felhasználásáról
19/2004. (IV.15.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról
18/2004. (III.31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló helyi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
17/2004. (II.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a vásárokról és piacokról szóló, többszörösen módosított 26/1995. (IX.27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
16/2004. (II.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete a 2003. évi költségvetéséről szóló többszörösen módosított 1/2003. (II.12.) Ök. rendelete módosításáról
15/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról szóló 13/1999. (VI.30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
14/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a garancia vállalás rendjéről szóló 24/1993. (VI.9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
13/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
12/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a vásárokról és piacokról szóló többszörösen módosított 26/1995. (IX.27.) Ök. sz. rendelete módosításáról
11/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 20/1999. (XI.24.)
10/2004. (II. 11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló módosított 17/1998. (IV. 29.) Karcag Városi Önkormányzat rendelete módosításáról
9/2004. (II.11.). Karcag Városi Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló többszörösen módosított 24/1994. (V.25.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
8/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzat rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított
7/2004. (II.11.) Karcag Városi Önkormányzat rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII.25.) Ök. sz. rendeletének módosításáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2004. (II.11.) rendelete a 2004. évi költségvetéséről
5/2004. (I.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az állattartásról és a lóger használatáról szóló többszörösen módosított 30/1996. (IX.25.) Ök. sz. rendelete módosításáról
4/2004. (I.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 22/2003. (XII.17.) rendelet módosításáról
3/2004. (I.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közterület eltérő használatának rendjéről szóló 6/1998. (II.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
2/2004. (I.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 7/1994. (III.23.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
1/2004. (I.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Településünk, környezetünk védelméről szóló 19/1993. (V.12.) rendelet módosításáról
29/2003. (XII. 17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II.28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
28/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
27/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I.12.) sz. rendelet módosításáról
26/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló módosított 17/1998. (IV. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
25/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V.31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
24/2003. ( XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapításáról szóló 36/2002. ( XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
23/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III.23.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
22/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
21/2003. (XII.17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a 2004. évi átmeneti gazdálkodásról
20/2003. (XI.26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/1999. (II.24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
19/2003. (X. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a többszörösen módosított, a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj alapításáról és adományozásáról szóló 1991. évi 1. sz. rendelet módosításáról
17/2003. (X.1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló módosított 35/2001. (X.03.) "Ök" sz. rendelet módosításáról
16/2003. (X. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok
15/2003. (X. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V. 31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
14/2003. (X.1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv jóváhagyásáról szóló, a 17/2002. (X. 11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel módosított 18/2001. (VII. 04.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
12/2003. (VII. 01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a rendszeres és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 17/1998. (IV. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
9/2003. (IV.30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a vásárokról és piacokról szóló, többszörösen módosított 26/1995. (IX. 27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
8/2003. (IV.30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 6/1991. (III.19.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
7/2003. (IV. 16.)Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többszörösen módosított 22/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
4/2003. (IV.16.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról
3/2003. (III.26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásárokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V.31.) Ök. sz. rendelet módosításáról
1/2003. (II.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a 2003. évi költségvetéséről
38/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló, többszörösen módosított 6/1996. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
37/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet egyes Önkormányzati rendeletek módosításáról
36/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
35/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló többszörösen módosított 1/1994. (I.12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
34/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 28/1993. (VIII. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
33/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló, módosított 35/2001. (X. 03.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
32/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról szóló, többszörösen módosított 16/1991. (V. 14.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
31/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről szóló módosított 14/2000. (V. 31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
30/2002. (XII. 18) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló többszörösen módosított 7/1994. (III. 23.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
29/2002. (XII. 18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló, többszörösen módosított 1/1996. (I.31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről
28/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
26/2002. (XII.18.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a 2003. évi átmeneti gazdálkodásról
25/2002. (XII. 04.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló 19/1999. (XI.24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet módosításáról
24/2002. (XI. 13.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő költségek megtérítésébõl eredő önkormányzati hatáskör átruházásáról
19/2002. (X. 11.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a szakmai alapfeladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel történõ feladatellátás szabályozásáról
11/2002. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
45/2001. (XII. 20.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról
39/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a forgalom és a parkolás helyi rendjéről
37/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról
35/2001. (X. 03.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról (egységes szerkezetben )
32/2001. (X. 3.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 18/2001. (VII. 4.) rendelete a Karcagi Településrendezési Terv részeit képező Karcagi Építési Szabályzat és Szabályozási terv megállapításáról
5/2001. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti értékhatár alatti beszerzések részletes szabályairól
41/2000. (XII. 21.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az ösztöndíjakra vonatkozó hatáskörök átruházása az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságára
40/2000. (XII. 21.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a 2001. évi átmeneti gazdálkodásról
36/2000. (XI. 22.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az önkormányzat felügyeleti szervi egyetértésére, jóváhagyására vonatkozó hatáskör gyakorlásáról
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2000. (V. 31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről
5/2000. (III. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a mezőőri járulék megfizetésének kötelezettségét tartalmazó határozatok kiadására vonatkozó hatáskör átruházásáról
20/1999. (XI. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről
19/1999. (XI. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a belföldi gépjárművek adójának mértékéről
13/1999. (VI. 30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyi tulajdonú lakóépületekben a belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról
12/1999. (V. 27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
7/1999. (III. 31.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a helyi önkormányzat Iratkezelési Szabályzatának kiadására vonatkozó hatáskör átruházásáról
5/1999. (II. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
1/1999. (I. 27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről
24/1998. (VII. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Városi Mezei Őrszolgálatról
17/1998. (IV. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
7/1998. (II. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közterület eltérő használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás átruházásáról
6/1998. (II. 25.) Karcag Város Önkormányzat rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről
43/1997. (XII. 17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról
35/1997. (XI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási hatáskörök részbeni átruházásáról
30/1997. (IX. 24.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a vállalkozások pályázatához szükséges önkormányzati nyilatkozat kiadására vonatkozó hatáskör gyakorlásáról
10/1997. (III. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról
25/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásból és az egyéb egészségügyi alapellátásból eredő önkormányzati hatáskörök átruházásáról
30/1996. (IX.25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az állattartásról és a lóger használatáról
25/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásból és az egyéb egészségügyi alapellátásból eredő önkormányzati hatáskörök átruházásáról
24/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulására vonatkozó hatáskör gyakorlása az építésügyi eljárásban
22/1996. (VI. 26.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
20/1996. (V. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a „Nagykunságért” díj alapításáról és adományozásáról
18/1996. (V. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Képviselő Testület egyes hatásköreinek átruházásáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 17/1996. (V. 1.) rendelete a közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott egyes fenntartói hatáskörök átruházásáról
16/1996. (V. 01.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a zajvédelemről
10/1996. (III. 27.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 1995. évi pénzmaradványának és eredményének felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
6/1996. (II. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról
4/1996. (II. 14.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a közbeszerzési eljárás részletes szabályairól
29/1995. (XI. 1.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag városi fizeto parkolók kijelölésérol és a parkolási díjak megállapításáról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 21/1995. (V. 31.) rendelete a Polgármesteri Hivatalról
31/1994. (X. 28.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat nevelési, - oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól
24/1994. (V. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
11/1994. (IV. 20.) Karcag Városi Önkormányzati rendelete a forgalomképességüket elvesztett járművek Karcag közigazgatási területén történő elhelyezéséről
9/1994. (III. 23.) Karcag Város Önkormányzati rendelet a lakóépületek, ingatlanok házirendjéről (egységes szerkezetben)
Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének 7/1994. (III. 23.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 1/1994. (I. 12.) rendelete Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
28/1993. (VIII. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. végrehajtásáról
27/1993. (VIII. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az első lakáshoz jutók támogatásáról
24/1993.(VI. 9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a garancia vállalás rendjéről
19/1993. (V. 12.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet településünk, környezetünk védelméről
17/1993. (IV. 14.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Képviselő Testület hatáskörének átruházása a polgármesterre az 1993. évi III. törvénybõl a szociál is igazgaztásról és szociális ellátásokról adódó feladatokból
16/1993. (IV. 14.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására
10/1993. (III. 17.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról
26/1991. (VII. 9.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a Kántor Sándor Díj alapításáról és adományozásáról
16/1991. (V. 14.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról
6/1991. (III. 19.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról